Grafinio dizaino katedra mokslo metus pradėjo kūrybinėmis dirbtuvėmis ir nauja pažintimi su Kauno valstybiniu lėlių teatru. Fakultete apsilankę lėlių teatro aktoriai ir dailininkas pademonstravo studentams istorines lėlių teatro lėles. Vėliau studentai buvo pakviesti į svečius, kur susipažino su repertuaru, interjeru ir teatro kasdienybe.

Savaitės trukmės dirbtuvėse buvo sukurta daugiau nei 100 skirtingų lėlių teatro gyvenimą ir kasdienybę reprezentuojančių, bei šventinių atviručių įvairioms progoms: tarptautinei lėlininkų dienai, Kalėdoms, Naujiesiems metams ir k.t.

Visų bakalauro kursų studentai dirbo keturiose mišriose komandose, kur dalijosi patirtimi, idėjomis ir stiprino bendradarbiavimo įgūdžius, bei ryšius su jau pažįstamais ir naujais kolegomis. Džiugina, kad studentų įdėtas darbas ir energija turi tęstinumą, atvirukuose naujai įprasmintos, daugeliui gerai pažįstamos lėlių teatro erdvės ir personažai atgys ir kituose projektuose. Šiuo metu studentai kuria edukacinį žaidimą.