Dizaino krypties stojamųjų egzaminų aprašas

Siekiant išsamesnių, gilesnių ir profesionalių vizualiosios komunikacijos srities studijų, 2011 metais grafinio dizaino specializacija buvo atskirta nuo pramoninio dizaino krypties, o nuo 2012 metų vykdomas priėmimas į atskiras Grafinio dizaino ir Dizaino programas. 

Grafinio dizaino programoje studijuojamas platus vizualiosios komunikacijos formų spektras, ugdantis aukštos kvalifikacijos grafinio dizaino specialistą, gebantį dirbti individualiai ir komandoje, komunikuoti su klientais, spręsti dizaino problemas ir jų sprendimus sėkmingai prezentuoti specializuotai auditorijai ar įvairios segmentacijos suvokėjų grupei. Studijų metu įsisavinamos vizualaus identiteto ir ženklodaros, spaudos leidinių, pakuočių ir reklamos dizaino žinios ir jų pagrįstas adaptyvumas praktinėje plotmėje. Studentai įgyja individualumą skatinančios ir atskleidžiančios meninės raiškos (piešimo, iliustracijos, kaligrafijos, tipografikos) ir kompiuterinių technologijų (maketavimo, skaitmeninės grafikos ir judesio grafikos, video, interneto aplinkos programų) patirtį, tikslingai taikomą kitų disciplinų metu; susipažįsta su poligrafijos technologijų charakteristikomis, reikalavimais ir galimybėmis (skaitmenine, ofsetine, šilkografine spauda); įgyja rinkodaros ir autorinės teisės žinias. Komunikacija su kitų specialybių ir specializacijų programomis suteikia galimybę susipažinti su klasikinėmis grafikos technikomis ir medijų dizaino ypatumais.

Grafinio dizaino programos studentų ir absolventų kūrybinių dizaino darbų pripažinimas ir aukšti įvertinimai tarptautinėse ir respublikinėse parodose bei konkursuose atspindi aukštą kvalifikacinį pasiruošimą, prezentuoja fakulteto studijas ir šalies mokslo kokybės lygmenį tarptauniame kontekste.

Bakalauro studijas baigę grafinio dizaino specialistai įgytus gebėjimus ir žinias tikslingai taiko kurdami vizualiosios komunikacijos objektus: ženklus, vizualinio identiteto sistemas, pakuočių, plakatų, knygų ir kitų leidinių dizainą bei multimedijos ir interneto aplinkos produktus. Šiandieninėje rinkoje traktuojamas ypač ryškus kvalifikuotų grafinio dizaino specialistų trūkumas, todėl grafinio dizaino bakalaurai lengvai įsidarbina reklamos bei dizaino agentūrose, leidyklose ir įvairių įstaigų dizaino skyriuose. Taip pat sėkmingai kuria kaip laisvai samdomi dizaineriai ar steigia individualias įmones, sukurdami naujas darbo vietas ir plėtodami profesionalumo, kokybės ir konceptualumo tradiciją grafinio dizaino plotmėje.

Išsamiau