• Naujienlaiškis
 • Dėstytojai

  Kolektyvas

  Metams einant, Grafinio dizaino katedroje susiformavo darnus, draugiškas ir atviras dėstytojų kolektyvas. Visi dėstytojai yra ne tik pripažinti dizaineriai ir savo srities specialistai, praktiškai dirbantys grafinio dizaino plotmėje, bet ir darbui akademijoje pasišventę žmonės, daug jėgų skiriantys nuosekliam studijų programos tobulinimui, o savo turimas žinias ir sukauptą patirtį nukreipiantys naujų grafinio dizaino specialistų ugdymui. Be pastovaus katedros kolektyvo, atskirus dalykus studijų programoje taip pat dėsto kviestiniai dėstytojai — išskirtinę patirtį savo srityje turintys praktikai ir siauro profilio, bet gilių žinių, specialistai. Pagrindinė mūsų siekiamybė — išskirtinė studijų kokybė, nuosekli, įvairiapusė studijų programa ir darnus, kompetetingas kolektyvas.

  Prof. Virgilijus Trakimavičius

  Dėstytojas
  VDA Kauno fakulteto Grafinio dizaino katedros vedėjas

  Prof. Saulius J. Jarašius

  Dėstytojas
  VDA Kauno fakulteto Pramoninio dizaino katedros vedėjas
   

  Doc. Rita Brakauskaitė

  Dėstytoja
  VDA Kauno fakulteto Grafinio dizaino studijų programos vadovė

  Lekt. Laimutė Varkalaitė

  Dėstytoja
   

  Lekt. Andrejus Repovas

  Dėstytojas

  Kviestiniai dėstytojai

  Prof. Vladas Oržekauskas;
  Prof. Juozas Palaima;
  Doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė
  Doc. Gintaras Česonis;
  Doc. Aurimas Švedas;
  Lekt. Jurgita Končienė;
  Lekt. Narimantas Šerkšnys;
  Lekt. Marius Paulikas;
  Lekt. Marijus Petrauskas;
  Lekt. Eugenijus Nalevaika;
  Lekt. Asta Groblytė;
  Lekt. Povilas Pečkaitis.