Metams einant, Grafinio dizaino studijų programoje susiformavo darnus, draugiškas ir atviras dėstytojų kolektyvas. Visi dėstytojai yra ne tik pripažinti dizaineriai ir savo srities specialistai, praktiškai dirbantys grafinio dizaino plotmėje, bet ir darbui akademijoje pasišventę žmonės, daug jėgų skiriantys nuosekliam studijų programos tobulinimui, o savo turimas žinias ir sukauptą patirtį nukreipiantys naujų grafinio dizaino specialistų ugdymui. Be pastovaus katedros kolektyvo, atskirus dalykus studijų programoje taip pat dėsto kviestiniai dėstytojai — išskirtinę patirtį savo srityje turintys praktikai ir siauro profilio, bet gilių žinių, specialistai. Pagrindinė mūsų siekiamybė — išskirtinė studijų kokybė, nuosekli, įvairiapusė studijų programa ir darnus, kompetetingas kolektyvas.

Prof. Virgilijus Trakimavičius

Dėstytojas
VDA Kauno fakulteto Dizaino katedros vedėjas

Doc. Rita Brakauskaitė

Dėstytoja
 

Doc. Andrejus Repovas

Dėstytojas
VDA Kauno fakulteto Grafinio dizaino Bakalauro ir Magistro studijų programų vadovas

Lekt. Julius Guzaitis

Kiti dėstytojai

Prof. Alfonsas Vaura
Doc. dr. Eglė Kazlauskienė
Doc. dr. Vaida Almonaitytė Navickienė
Doc. Gintaras Česonis
Doc. Aurimas Švedas
Lekt. Emilija Užukauskienė
Lekt. Vilma Bratkauskaitė
Lekt. Vytautas Balsys
Lekt. Narimantas Šerkšnys
Lekt. Donatas Inis
Lekt. Justinas Krasuckas
Lekt. Julius GuzaitisProf. Alfonsas Vaura
Doc. dr. Eglė Kazlauskienė
Doc. dr. Vaida Almonaitytė Navickienė
Doc. Gintaras Česonis
Doc. Aurimas Švedas
Lekt. Emilija Užukauskienė
Lekt. Vilma Bratkauskaitė
Lekt. Vytautas Balsys
Lekt. Narimantas Šerkšnys
Lekt. Donatas Inis
Lekt. Justinas Krasuckas
Asist. Greta Gilvanovaitė
Asist. Aurelijus Zajančkauskas