Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Kaunas

Pasiruošk stojamajam egzaminui į Grafinį dizainą!

VDA Kauno fakultete kasmet, nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. vyksta kursai, padedantys pasiruošti VDA stojamiesiems egzaminams ir užtikrintai jaustis stojančiųjų tarpe. Kelias dizaino link prasideda jau čia. Kiekvienas absolventas ar vyresniųjų klasių moksleivis, planuojantis stoti į Grafinio dizaino studijų programą gali pasirinkti jam reikalingus atskirus kursus ar visą paruošiamąją programą (Grafinio dizaino kompozicijos, Piešimo, Tapybos ir t.t.) ir tobulinti savo sugebėjimus, efektyviai ir nuosekliai ruošiantis stojamųjų egzaminų iššūkiams.

Rekomenduojami lankyti kursai:

  • Grafinio dizaino kompozicija (Kompozicijos stojamiesiems egzaminams pasiruošti. Dėsto VDA Kauno fakulteto Grafinio dizaino dėstytojai);
  • Piešimas (Piešimo egzaminui pasiruošti. Dėsto VDA Kauno fakulteto Piešimo studijos dėstytojai).

Grafinio dizaino studijų programos dėstytojai dėsto specialybinius Grafinio dizaino kompozicijos kursus, skirtus būsimiems stojantiesiems. Kursai skirti pasiruošti kompozicijos egzaminui ir visiems norintiems gauti savarankiškai kūrybai būtinas kompozicijos pagrindų žinias. Grafinio dizaino kompozicijos kursai susideda iš dviejų dalių: abstrakčios dvimatės (plokštuminės) kompozicijos pagrindų ir tipografinės kompozicijos pagrindų. Kursus verta lankyti, nes:

  • Susipažinsite su esminėmis abstrakčios dvimatės ir tipografinės kompozicijų sąvokomis ir taisyklėmis;
  • Lavinsite estetikos ir kompozicijos suvokimą;
  • Susipažinsite su stojamųjų egzaminų tvarka ir užduočių specifika;
  • Pasiruošite VDA stojamiesiems egzaminams ir įgausite daugiau pasitikėjimo savo jėgomis;
  • Kursų lankytojus ruošia tie patys dėstytojai, kurie Kompozicijos dalykus dėsto akademijos studentams.
  • Baigus kurso programą išduodamas tai liudijantis pažymėjimas.

Registracija į kursus.