Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Kaunas

Istorija

VDA Kauno fakulteto Grafinio dizaino katedros užuomazgos siekia 1959 m., kai miesto aukštasis meninis mokymas buvo pradėtas orientuoti taikomosios ir pramonės dailės link. Tuo metu žodis "dizainas" buvo uždraustas. Kiek vėliau tuometinio Vilniaus dailės instituto Kauno padalinyje įkurta interjero ir įrenginių katedra. Devintajame dešimtmetyje, po įvairių pertvarkymų, Pramoninės dailės fakultete organizuota Gamybinės aplinkos katedra. Paskutiniame XX a. dešimtmetyje, nepriklausomos Lietuvos valstybės atgimimo metu buvo dabartiniame VDA Kauno fakultete buvo organizuota Architektūros ir dizaino katedra. Tuometinio instituto rektoriaus V. Palio iniciatyva dizaineriai N. Zovė (1947†2009) ir J. Venckūnas paruošė Dizaino katedros programos koncepciją.

VDA Senato 1996 m. birželio 6 d. nutarimu VDA Kauno dailės instituto Architektūros ir dizaino katedra reorganizuota į savarankiškas katedras: Architektūros katedrą ir Dizaino katedrą, kuri vykdė to laikmečio sąlygomis paklausią bendrą, plataus profilio pramoninio ir grafinio dizaino studijų programą. Studijų programos nuo pat katedros įkūrimo pradžios buvo tobulinamos pagal Suomijos, Olandijos, Italijos, JAV aukštųjų mokyklų patirtį dizaino srityje. Kauno mieste susiformavo vienas optimaliausių šios specialybės mokymo variantų.

Toliau tobulinant katedros vykdomas studijų programas ir atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos sąlygas ir specialistų poreikį, nuo 2010 m. metų VDA Kauno fakulteto Dizaino katedra pradėjo vykdyti dvi atskiras, specializuotas Dizaino ir Grafinio dizaino studijų programas. Katedra pradėjo rengti išskirtinės kvalifikacijos savo srities specialistus.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Dizaino katedra buvo reorganizuota ir pagal vykdomas studijų programas padalinta į dvi specialybines katedras. VDA Kauno fakultete atsirado Grafinio dizaino katedra, išsaugojusi geriausias dėstymo tradicijas ir darnią specialistų komandą. Katedroje vykdomos Grafinio dizaino bakalauro ir magistrantūros studijos.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. VDA Senato nutarimu reorganizavus Kauno fakulteto Grafinio dizaino katedrą ir Dizaino katedrą jas sujungiant į Dizaino katedrą, joje toliau vykdomos šios studijų programos: Grafinio dizaino bakalauro studijų programa, Dizaino bakalauro studijų programa, Grafinio dizaino magistrantūros studijų programa ir Dizaino magistrantūros studijų programa.