• Naujienlaiškis
 • Danieliaus Rusio ir Nojaus Petrausko tapybos paroda

  Transcendentinis siuras ir fenomenologinis fusion  Šventiniu metų pabaigos ir kitų metų pradžios laikotarpiu galerijoje “Akademija” pristatoma dviejų autorių, dviejų skirtingų kartų menininkų, bet kūrybinių draugų “siurrealistų” paroda – “Transcendentinis siuras ir fenomenologinis fusion”.
  Daugeliui gali kilti klausimas, - “kodėl toks sudėtingas pavadinimas, sudarytas iš filosofijos terminijos sąvokų bei slenginio žodelyčio?”. Paaiškinimas galėtų būti gana paprastas. Tai – nedidelė intriga, o kaip žinia intriga, kad ir pavadinimo pavidalu, yra labai paranki dailininkams skleisti savo
  Idėjas bei meninius potyrius, palanki pritraukti dabar dažnai labai nuobodžiaujantį žiūrovą ir kultūros vartotoją. Kita vertus, pavadinimas gana tiksliai nusako autorių kūrybos inspiracinius šaltinius, ir nurodo kryptį, kuriuo keliu einant, galima kuo arčiau priartėti prie jų gana sudėtingos fantazijų bei metaforų tvėrimo bei “skaitymo” metodikos.
  Atėjus kalėdiniam laikotarpiui, man grynai asociatyviai peršasi mintis, prisiminti fantastiškąjį romantiką - pasakininką, kompozitorių Ernstą Teodorą Amadėjų Hofmaną (1776-1822) ir jo “Spragtuką ir Pelių karalių”, kalėdinę pasaką, kuri įvairuojančiais pavidalais lydi mus nuo vaikystės knygos arba baleto pavidalu. Klausite, kodėl tokia asociacija, o gi labia viskas paprasta, nes šie du autoriai nors ir chronologiškai nutolę nuo E.T.A.Hofmano metamorfinių ir fantastinių istorijų, bet kuria surrealias savo laiko istorijas, kupinas įspūdžių, kartais fobijų, fetišų, o kartais ir fantasmagorinės lyrikos bei romantikos.
  Taip, jų darbai kur kas artimesni romantikai, švelniai autoironijai, o ne brutaliam, perversijas hipertrofuojančiam vieno žymaus Lietuvos klasiko “siurrealisto” kūrybai.

  Parodos kuratorė Vaidilutė Brazauskaitė-L.

  Trumpas terminu paaiškinimas:

  Fenomenologija – Edmundo Huserlio (Edmund Husserl, 1859–1938) sukurtas filosofijos metodas, kuriuo siekiama aprašyti žmogaus sąmonės turinį ir atskleisti jame esančių fenomenų (reiškinių) esmes. „Fenomenologija“ dar vadinama visa iš Huserlio kilusi XX a. filosofijos kryptis. Ji buvo itin reikšminga formuojantis tokioms kryptims kaip egzistencializmas ar hermeneutika. Dėl to fenomenologais gali būti vadinami ir šių krypčių atstovai. Taip pat „fenomenologija“ perkeltine reikšme gali būti vadinamas beveik bet koks (ne tik filosofinis) sąmonėje patiriamų reiškinių aprašymas.

  Transcendensija – (transcendens lot. peržiangiantis) buvimas už juslinio patyrimo, anapus jusliškai suvokiamo pasaulio.

  "Terminą "fenomenologinis fusion" (lydinys) paėmiau iš jazz muzikos konteksto, kai muzikantas Miles Davis lydė viską, ką girdėjo aplinkui, į vieną katilą, ir tas muzikavimo metodas buvo pavadintas "fusion". Mano kūriniai - tiesioginės:intelektinės, juslinės, pasąmoninės patirtys, savo paties smegenų ir proto stebėjimas bei tyrinėjimas. Mane įkvepia viskas, kas vyksta mano galvoje, sapnai, išsipildę ir neišsipildę lūkesčiai, skaityta lektūra, matytos parodos, išorinio gyvenimo įvykiai ir visos įmanomos refleksijų formos. Aš naudoju kiekvieną man žinomą ir prieinamą išraiškos metodą: „pittura metafisica", intuiciją, siurrealistinį sapnavimą, dadaistines ironijas, asambliažo dėliones ir viską, kas tik ateina į galvą, ir jau pats nebeatseku kas, kur, kame...".

  Danielius Rusys


  "Vaizdiniai, kuriuos įsivaizduoju ir kurie mane traukia, egzistuoja kažkokioje įsivaizduojamoje realybėje. Siurrealūs mano nutapyti pasauliai “siūlo” ir pasąmoninius fantastinius padarus, ir kasdienes, įprastas mums visiems “pasaulio gyventojų” istorijas.”


  Nojus Petrauskas

   

  Danieliaus Rusio ir Nojaus Petrausko tapybos paroda

  "Trancendentinis siuras ir fenomenologinis fusion" VDA galerijoje "Akademija". Atidarymas 2019 gruodžio 23 d., 17 va.

  Paroda veiks 2019 12 23 - 2020 01 10 d.