Studijų programų vertinimas ir rengimas

Išorinis mokslinės (meninės) veiklos vertinimas

Studijų programų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, studijų krypčių išorinio vertinimo plano, ekspertų atrankos aprašo, ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtinimo


2008 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m. 

2018 m.


2008 m.

Vilnius

Architektūra (61205M103) | BA, Kraštovaizdžio architektūra (62405M104) | MA,
Interjero architektūra (62105M105) | MA, Pastatų architektūra (62405M106) | MA,
Architektūra ir paminklotvarka (62405M103) | MA

Monumentalioji dailė (61202M111) | BA, Monumentalioji dailė (62402M106) | MA,
Skulptūra (61202M112) | BA, Skulptūra (62402M110) | MA, Tapyba (61202M117) | BA,
Tapyba (62402M114) | MA, Grafika (61202M107) | BA, Grafika (62402M103) | MA

Dizainas (61202M106) | BA, Dizainas (62102M102) | MA, Interjero dizainas (61202M120) | BA,
Kostiumo dizainas (61202M110) | BA, Kostiumo dizainas (62402M105) | MA

Tekstilė (61202M118) | BA, Tekstilė (62402M107) | MA, Keramika (61202M109) | BA,
Keramika (62402M104) | MA

Kaunas

Architektūra (61205M102) | BA, Pastatų architektūra (62405M102) | MA

Skulptūra (61202M112) | BA, Skulptūra (62102M108) | MA, Tapyba (61202M117) | BA,
Tapyba (62102M113) | MA

Grafinis dizainas (61202M108) | BA, Grafinis dizainas (62102M104) | MA

Stiklas (61202M113) | BA, Stiklas (62102M109) | MA, Taikomoji grafika (61202M114) | BA,
Taikomoji grafika (62102M110) | MA, Taikomoji keramika (61202M115) | BA,
Taikomoji keramika (62102M111) | MA, Taikomoji tekstilė (61202M116) | BA,
Taikomoji tekstilė (62102M112) | MA

Telšiai

Dizainas (61202M106) | BA, Kostiumo dizainas (61202M110) | BA


2010 m.

Kaunas

Architektūra (61205M103) | BA

Klaipėda

Vizualinis dizainas (61202M119, 612W20004) | BA
Vizualinis dizainas (62402M115, 621W20004) | MA

Telšiai

Dizainas (61202M106, 612W20001) | BA
Kostiumo dizainas (61202M110, 612W20003) | BA

Vilnius

Fotografija ir medijos menas (61204M101, 612W60001) | BA
Fotografija ir medijos menas (62404M104, 621W60001) | MA


2011 m.

Vilnius

Grafika | BA (612W10002)
Grafika | MA (621W10001)
Keramika | BA (612W10001,61202M109)
Monumentalioji dailė | BA (612W10003, 61202M111)
Monumentalioji dailė | MA (621W10003, 62402M106)
Tapyba | BA (612W10009)
Tapyba | MA (621W10010)
Tekstilė | BA (612W10010,61202M118)
Tekstilė  | MA (621W10004, 62402M107)

Menotyros doktorantūros išorinis ekspertinis vertinimas

Kaunas

Skulptūra | BA (612W10004)
Skulptūra | MA (621W10006)
Stiklas | BA (612W10005, 61202M113)
Stiklas | MA (621W10005)
Taikomoji grafika | BA (612W10006, 61202M114)
Taikomoji grafika | MA (621W10007, 62402M111)
Taikomoji keramika | BA (612W10007, 61202M115)
Taikomoji keramika | MA (621W10008, 62402M112)
Tapyba | BA (612W10009)
Tapyba | MA (621W10010)

Telšiai

Skulptūra | BA (61202M112)


2012 m.

Pažyma dėl Kostiumo dizaino | MA, Grafinio dizaino | BA | MA, Dizaino | MA programų išorinio įvertinimo

Kaunas

Grafinis dizainas | BA (612W20002, 61202M108) 
Grafinis dizainas | MA (621W20003, 62402M108) 

Vilnius

Dailės istorija ir teorija (621U90001) | MA
Dailėtyra (612U90001) | BA
Dizainas (621W20001, 62402M102) | MA
Grafinis dizainas (612W20002, 61202M108) | BA
Kostiumo dizainas (621W20002, 62402M105) | MA
Pedagoginės studijos (631X10006) | LN


2013 m.

Pažyma dėl Architektūros | BA, Pastatų architektūros | MA programų išorinio įvertinimo

Kaunas

Architektūra (612K10002) | BA

Klaipėda

Vizualinis dizainas (621W20004) | MA

Vilnius

Pastatų architektūra (621K10002) | MA


2014 m.

Pažyma dėl Fotografijos ir medijos meno | BA | MA programų išorinio įvertinimo
Pažyma dėl Scenografijos | BA, Monumentaliosios dailės | MA,  Grafikos | MA programų išorinio įvertinimo
Pažyma dėl Taikomosios keramikos | BA | MA, Stiklo | BA | MA, Metalo meno ir juvelyrikos | BA, Keramikos | BA programų išorinio įvertinimo
Pažyma dėl Tapybos | BA | MA programų išorinio įvertinimo

Kaunas

Stiklas (612W10005) | BA
Stiklas (621W10005) | MA
Taikomoji keramika (612W10007) | BA
Taikomoji keramika (621W10008) | MA
Tapyba (612W10009) | BA
Tapyba (621W10010) | MA

Telšiai

Metalo menas ir juvelyrika (612W10013) | BA

Vilnius

Fotografija ir medijos menas (612W60001) | BA
Fotografija ir medijos menas (621W60001) | MA
Grafika (621W10001) | MA
Keramika (612W10001) | BA
Monumentalioji dailė (621W10003) | MA
Scenografija (612W19001) | BA
Menotyros doktorantūros išorinis ekspertinis vertinimas


2015 m.

Pažyma dėl Architektūros | BA programos išorinio įvertinimo
Pažyma dėl Kostiumo dizaino | BA programos išorinio įvertinimo

Kaunas

Grafinis dizainas (621W20003) | MA

Telšiai

Dizainas (612W20001) | BA
Kostiumo dizainas (612W2003) | BA

Vilnius

Architektūra (612K10002) | BA
Dizainas (612W20001) | BA
Dizainas (621W20001) | MA
Interjero dizainas (612W20005) | BA
Kostiumo dizainas (612W2003) | BA
Kostiumo dizainas (621W2002) | MA
Pedagoginės studijos (631X10006) | LN 


2016 m.

Pažyma dėl Animacijos | BA programos išorinio įvertinimo
Pažyma dėl Architektūros | BA | MA programų išorinio įvertinimo
Pažyma dėl Architektūros | BA programos išorinio įvertinimo
Pažyma dėl Šiuolaikinio meno ir medijos | BA programos išorinio įvertinimo
Pažyma dėl Dailės terapijos | MA išorinio programos vertinimo

Kaunas

Architektūra (612K10002) | BA
Architektūra (621K10003) | MA

Klaipėda

Architektūra (612K10002) | BA
Šiuolaikinis menas ir medijos (612W63002) | BA

Vilnius

Animacija (612W60002) | BA
Dailės terapija (628B90001) | MA 

2017 m. 

Pažyma dėl Kultūros vadybos ir kultūros politikos | BA | MA programos išorinio įvertinimo
Pažyma dėl Monumentaliosios dailės BA programos išorinio įvertinimo 
Pažyma dėl Skulptūros (Telšiai, Kaunas, Vilnius BA ir Vilnius MA), Grafikos (Vilnius, BA), Taikomsios grafikos (Kaunas, BA ir MA), Scenografijos (Vilnius, BA ir MA) ir Taikomosios geramikos (Kaunas, BA ir MA) programų išorinio įvertinimo
Pažyma dėl Taikomosios tekstilės (Kaunas, BA ir MA), Tekstilės meno ir dizaino (Vilnius, BA ir MA) ir Tapybos (Vilnius BA) programų išorinio įvertinimo
Pažyma dėl Dailės ir interjero restauravimo programų (BA ir MA) akreditavimo

Vilnius

Kultūros vadyba ir kultūros politika (612N28002) | BA
Kultūros vadyba ir kultūros politika (621N20016) | MA
Skulptūra (612W10004) | BA
Skulptūra (621W10006) | MA
Scenografija (612W19001) | BA
Scenografija (621W10013) | MA
Monumentalioji dailė (612W10003) | BA 
Grafika (612W10002) | BA
Tapyba (612W10009) | BA
Tapyba (621W10010) | MA
Tekstilės menas ir dizainas (612W10010) | BA
Tekstilės menas ir dizainas (621W10004) | MA
Dailės ir interjero restauravimas | BA
Dailės ir interjero restauravimas | MA

Kaunas

Taikomoji keramika (612W10007) | BA
Taikomoji keramika (621W10008) | MA
Taikomoji tekstilė (612W10008) | BA
Taikomoji tekstilė (621W10009) | MA
Skulptūra (612W10004) | BA
Taikomoji grafika (612W10006) | BA
Taikomoji grafika (621W10007) | MA

Telšiai

Skulptūra (612W10004) | BA


2018 m.

Vilnius

Dailės doktorantūros išorinis ekspertinis vertinimas
Dizaino doktorantūros išorinis ekspertinis vertinimas