Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Suaugusiųjų kūrybinis ugdymas


Dėstytojas

Kursų dėstytoja VDA doc. Irma Leščinskaitė
Irma.lescinskaite@vda.lt
www.irmalescinskaite.com
+ 370 60376557

 

Vieta ir laikas

Šiuo metu renkama norinčiųjų dalyvauti šiuose kursuose grupė. Kursai planuojami vykdyti nuo spalio 4 dienos.


Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Pristatant šios programos reikalingumą ir pagrįstumą remiuosi keliais pagrindiniais aspektais:
1. Daugiau negu dešimtmetį mokant  suaugusiuosius tapybos, piešimo, kompozicijos pagrindų, ugdant juose kūrybinį potencialą - matomi puikius jų kūrybos rezultatai, dalyvių atsiliepimai apie šių kursų reikalingumą.
2. Studijuojant socialinių mokslų edukologijos krypties doktorantūroje, analizuojant individuacijos procesus suaugusiųjų kūryboje - vykdomas tiesioginis platus teorijos ir praktikos pritaikomumas šių kursų dėstymo procese.

Tad šie Suaugusiųjų kūrybinio ugdymo kursai skirti pradedantiesiems tapyti ir jau pažengusiems bei susipažinusiems su tapybos pagrindais. Jie skirti įvairių specialybių žmonėms, kuriems užsiėmimas tapyba yra hobis ir turiningas laisvalaikio praleidimo būdas. Tapant grupėje, su kiekvienu dalyviu tapybos mokymas vyksta individualiai. Norintiems piešti, arba norintiems pasiruošti stojamiesiems egzaminams - suteikiami akademinio piešimo pagrindai. Baigusiems tapybos kursus ir įvykdžiusiems numatytą mokymo programą asmenims išduodami jų įgytas žinias patvirtinantys pažymėjimai.
Kursų metu ugdomas plastinės paveikslo struktūros suvokimas, aptariami ir analizuojami įvairių istorinių laikotarpių dailės ir ypač tapybos kūriniai, suteikiamos kursų lankytojų meninę kūrybišką saviraišką laiduojančios teorinės žinios ir ugdomi jų praktiniai tapybiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Suteikiamos žinios: bendrosios kompozicijos, perspektyvos ir šviesotamsos teorija, proporcijų suvokimas supažindinama taikomųjų ir vizualiųjų menų technikos įvairove Tapybos kursų dalyviams suteikiamos žinios, leidžiančios suvokti dailės žanrų (peizažo, natiurmorto, portreto) kompozicijos ypatumus jie supažindinami su pagrindiniais tapybos meninių išraiškos priemonių (spalvos, tono, erdvės, formos ir kt.) taikymo būdais įvaldo klasikinės aliejinės tapybos principus ir technines spalvinės išraiškos priemones.

Geriausiai šios programos aktualumą ir reikalingumą apibūdina pačių kursų dalyvių išsakytos mintys:

R.B. „Dailė, lyginant su kitomis veiklomis, man kaip meditacija su išliekamaja verte. Pats procesas ramina, suteikia atradimų tiek apie save, tiek apie supantį pasaulį. Negana to, lieka paveikslas, kuris kabo ant sienos, puošia aplinką ir sukuria erdvę dar papildomoms mintims.“

D.D. „Dailė, piešimas, tapymas aliejiniais dažais man buvo kažkas tokio aukštesnio lygmens, ne buitinio, kad aš atėjau tapyti ne bet kaip, nes tapyti aš galėjau ir namie, bet aš atėjau tapyti, išmokti ir suprasti kaip reikia teisingai, vat tų žinių norėjosi tų tikrų, kad sujungti tą praktiką su teorija giliasne, kad žinočiau kaip tai daroma, kad galėčiau tapyti ne tiktai pramogai bet ir tam gilesniam pajautimui. Na aš toks žmogus, jeigu aš ko noriu aš noriu gilintis nuo pagrindų, man neužtenka paviršutiniškumo, va tada kai aš atėjau į tą studiją, aš supratau kad tai ir yra tai ko aš noriu, nes man neužtenka vien tapyti, aš noriu sužinoti kokios formos, ištakos, kaip jas išgauti, tai vis dėlto vistiek tai yra mokslas. Kai kurie žmonės turi talentą, iš akies jie tai gali padaryti, bet turi būti duotos žinios, man tai svarbu, ir kad ta pati meno istorija, labai stipriai atliepia tą gyvenimo laikotarpį kurio man reikėjo, tendenciją, tu pats esi pakankamai brandus ir tos žinios kurių tu nori neužtenka to paviršutiniškumo.“

O.T. „Vienas dalykas ir savijauta visai kitokia, tu nueini į kitą pasaulį savo vidinį, nusileidi, medituoji, bandai atrasti, pajusti tas spalvas, bandai tai suvokti, pajusti, bandai tai pamatyti galiausiai. Vieni vaikšto pas psichologą -aš vaikštau piešti, nes aš paprasčiausiai gerai jaučiuosi kai aš piešiu.“

A.S. „Emociškai pasikraunu žiauriai, labai gera energetika tokia. Aš nemoku pasakyti, bet tokia ramybė būna grįžus namo kaip kad kaip muzikos terapija kokia, kaip Druskininkuose kur paukščiukai čiulba. Žinote kas dar, apie gamtą, aš dabar vis žiūriu, stebiu, žydėjimas, lapų kritimas, dabar ypatingai kas būtų, jeigu sufokusuočiau tai ir perkelčiau į paveikslą, ar galėčiau tai nutapyti. Pavyzdžiui paveiksluodama aš jau galvoju, ar šiuos vaizdus būtų galima perkelti į paveikslą.“

R.B. „Mano nuomone ateiti tapyti paveikslo galima be nuotaikos, nes tapymas, pats procesas yra terapinis, ir jis tą nuotaiką atstato, atėjus tapyti jis subalansuoja, kalbant apie psichologinę nuotaiką-jis atstato, subalansuoja.“

O.T. „Aš čia labai gerai jaučiuosi, kiekvieną priimu koks jis yra. Bendravimas, neužsidarymas savo kiaute, matai tuos darbus, matai kaip piešia, matai ką piešia. Tas palieka emocinį antspaudą, negali pasakyti kad nepalieka, palieka mintis, bendravimas duoda savo."


Tapybos kursų suaugusiems tikslas

 • Suteikti profesinių žinių reikalingų savarankiškų kūrybinio darbo įgūdžių formavimui ir realizavimui. Suteikti dalyviams specialybinių žinių (teoriniai ir praktiniai įgūdžiai), kurie suteiks galimybę toliau savarankiškai siekti kūrybinių tikslų.
 • Suteikti teorinių ir praktinių žinių paveikslo kompozicijos formavimo procese, nuo kūrinio pradžios iki visiško kūrinio užbaigimo.
 • Supažindinti su teorinių ir praktinių vizualinės raiškos dalykų technologijų būdais, jungti skirtingų disciplinų ( vizualinės raiškos-piešinio, tapybos) raiškos būdus į vientisas šiuolaikinio meno kompozicijas.
 • Supažindinti su dailės technologijų įgyvendinimo būdų taikymu, eksperimentavimu ir pritaikymu kompoziciniuose sumanymuose.
 • Atskleisti akademinio piešimo, tapybos, meno formų, istorinę raidą ir jos dėsningumus, esminius kompozicijos principus, jų sąveikas, bendrybes ir skirtumus.
 • Ugdyti kurso dalyvių meninę-kūrybinę individualybę turtinant jo naudojamų tapybos ir kompozicijos plastinių priemonių arsenalą ir ugdant gebėjimą perteikti platesnį gamtos spalvų linijų ir formų spektrą.
 • Suvokti piešiamų daiktų tūrių apimtį, akademinio piešimo pagrindus. (figūratyvo proporcijų suvokimas, gebėjimas objektus komponuoti plokštumoje ir erdvėje).
 • Ugdyti tapybos priemonėmis spręsti įvairius figūratyvo formos šviesotamsos uždavinius, ugdomas gebėjimas matyti ir perteikti objekto, figūros spalvų įvairovę.
 • Kursų dalyviai turi susipažinti su teminės kompozicijos ypatumais, suvokti pagrindinių tapybos meninių išraiškos priemonių ( spalvos, tono, erdvės, formos ir kt.) naudojimo būdus ir problemas. Kursų metu siekiama įvaldyti tapybos technikų bei modernios spalvinės išraiškos technologijas.

Programos uždaviniai

 • Savarankiškai analizuoti ir realizuoti menines  kompozicijos užduotis, sukurti originalią ir vientisą vaizdo struktūrą, piešiniu ar plastine forma vizualizuoti natūrą.
 • Ugdyti vizualinės išraiškos elementų pažinimą ir tikslingą jų taikymą kūryboje naudojant tapdisciplininių menų, dizaino, grafikos, tekstilės, tapybos principus.
 • Supažindinti su  meno istorijos ir  dailės, architektūros raida,  savarankiškai atpažinti nagrinėjamų epochų stilius ir jų ypatybes.

Dalyko studijų rezultatai

 • Įsisavina piešimo, tapybos iš natūros vaizdavimo tradicijas, studijuoja teminės kompozicijos ypatumus, gilinasi į pagrindinių tapybos meninių išraiškos priemonių ( spalvos, tono, erdvės, formos ir kt.) problematiką.
 • kursų dalyviai įgyja piešimo, piešinio anatomijos,  tapybos, tapybos technologijos, kompozicijos, spalvotyros, grafikos pagrindus.
 • Įvaldomos tapybos technikos bei modernios spalvinės išraiškos technologijos.
 • Suvokia akademinio piešimo, figūros proporcijų formų skaičiavimo būdus.
 • Geba suvokti plastinės kūrinių kūrimo  struktūros ypatumus, analizuojant ir pritaikant teorines žinias iš įvairių istorinių laikotarpių dailės - tapybos, skulptūros, dizaino, šiuolaikinio meno  pavyzdžių.

Ugdyti suvokimą, kad meninė praktika priklauso nuo tam tikros teorinės pozicijos.


 Programos turinys

Daugiausia laiko skiriama piešimo, tapybos ir kompozicijos mokymui, ugdoma plastinės paveikslo struktūros suvokimas, skatinama individuali raiška.

 • Įgytų akademinio piešimo, tapybos ir kompozicijos sisteminių įgūdžių ir gebėjimų pagalba kurti autonomišką paveikslo struktūros išraišką.  Kuriant peizažo kompozicijas, perspektyvos dėsnių mokymas svarbus toliau lavinant profesionalius piešimo, tapybos įgūdžius. Piešiant objektus ugdomas gebėjimas perteikti objekto tūrį, peizažo erdvės charakteristikas. Eskizo pagalba siekiama laisvesnės išraiškos ir meninio stiliaus individualumo, fiksuojama judesio visuma.
 • Didelis dėmesys skiriamas kompozicijos mokymui. Kompozicijos uždaviniai praplečia asmenų vizualinės raiškos galimybes gebėjimu tikslingai organizuoti paveikslo plokštumą. Naudojant linijų, dėmių ir formų įvairovę, horizontalės – vertikalės, statikos – dinamikos ir šviesotamsos metodus, kuriama norima kompozicijos nuotaika ir ugdoma kursų dalyvių individualybė.
 • Kursų metu supažindinus su meno istorijos žiniomis, jos išmokomos naudoti kūrinio idėjos suvokimui, formavimui, formuojant kūrybinio proceso eigą.

Medžiagos

Kursų dalyviams rekomenduojama turėti šias priemones: įvairaus kietumo grafitinius pieštukus, anglies pieštukus, sanginą, trintuką, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Vandeniu skiedžiamus dažus (akvarelė, guašas, tempera, akrilas),aliejinius dažus, markerius, teptukus, indelį vandeniui, paletę, A3 formato vatmano popieriaus lapus.


Pateikta kursų programa yra bendrinė, kiekvienam kursų lankytojui sudaroma individuali programa