Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Taikomųjų specialybių piešimo pagrindai

Piešimas  planuojant stoti į dizainą, interjero dizainą, grafinį dizainą, architektūrą ir kt. specialybes,  menų mokyklas, aukštąsias mokyklas, kolegijas Lietuvoje ir užsienyje.


Dėstytojas

lekt. Aistė Burkė
aiste.burke@vda.lt
+370 614 83827

Vieta ir laikas

Vilnius, VDA, Maironio g. 6, 
Galimos ir nuotolinės pamokos*
Šeštadieniais 14.00-17.00 val., 256 auditorija


Anotacija

Kursų programa yra skirta suteikti  ir  išlavinti  jau turimus gebėjimus piešime. Tvirtai įsisavinti teorinius pagrindus, mokėti pritaikyti juos realizuojant  kūrybinius sumanymus piešimo technika.
Programa yra vykdoma praktinių užsiėmimų metu. Pagrindiniai uždaviniai ir tikslai aptariami bendrai, darbo eigoje konsultuojama individualiai. Mokslo metų bėgyje organizuojamos dvi apžvalginės peržiūros, kurių metu aptariami rezultatai, patariama, į ką atkreipti dėmesį. Taip mokiniai  lengviau vertina savo padėtį, mokosi vieni iš kitų. Mokslo metų pabaigoje konsultuojama dėl asmeninio darbų katalogo (portfolio) sudarymo.
Praktiniuose užsiėmimuose pradedama nuo pratybų, supažindinančių su perspektyvos vaizdavimu, geometrinių formų jungimu, štrichavimo subtilybėmis. Piešiamos geometrinių figūrų grupės, buitinių daiktų pastatymai. Įsisavinus esmines piešimo taisykles ir štrichavimo, „planiškumo“, medžiagiškumo bei šviesotamsos principus, pereinama prie pavienių baldų piešimo. Taip pat, lape konstruojami sudėtingi daiktai su daugybe, perspektyvoje kintančių elipsių. Piešiami  įvairių geometrinių formų junginių arba pastatų ir interjerų maketai. Vėliau piešiamas tikrų patalpų interjeras ir pastato eksterjeras. Atliekamos kompozicinio piešimo užduotys (komiksai,  rankos judesio (veiksmo), erdvinės kompozicijos, daiktų konstrukcinės analizės ir kt.).
Programa siekiama suteikti stabilų piešimo pagrindų įsisavinimą, atskleisti individualumą, mokėti įgytas žinias pritaikyti kitose vizualinio vaizdavimo srityse. Užduotys gali būti skirstomos pagal mokinių poreikius, siekius ir stojamųjų egzaminų reikalavimus konkrečiai specialybei. Ligos, karantino, komandiruočių ar kt. atvejais užsiėmimai pamokose gali būti keičiami į užsiėmimus nuotoliniu būdu.
 


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

 • įsisavinti esminius piešimo principus ir taisykles, mokėti jais remtis atliekant skirtingas užduotis;
 • suvokti perspektyvos vaizdavimą;
 • išmokti į aplinką pažvelgti konstruktyviai ir techniškai;
 • daiktus sustatyti, remiantis architektūrinio piešimo maniera, išlaikyti „perregimumą“;
 • įvaldyti tūrių, planų ir erdvės šviesotamsos štrichavimo ypatybes;
 • atskleisti individualumą;
 • išmokti įgytas žinias taikyti ir kitose vizualinio vaizdavimo srityse;
 • išmokti sudaryti savo darbų  katalogą (portfolio);
 • pasiruošti stojamiesiems  egzaminams.

Pirminių pratybų preliminarios temos:

 • šviesotamsos skalės štrichavimas;
 • dviejų taškų perspektyvos vaizdavimas. Trys kubai skirtingame akių lygyje;
 • geometrinių formų jungimas perspektyvoje ir štrichavimas;
 • rutulio štrichavimas;
 • rutulio ir kubo junginio štrichavimas pagal šviesotamsos pavyzdį;
 • geometrinių formų junginio štrichavimas pagal šviesotamsos pavyzdį;
 • apvalių daiktų piešimas;
 • rankos judesio eskizavimas ir kt.

Praktinių užduočių preliminarios temos:

 • skirtingų geometrinių formų pastatymas, perspektyvos ir piešinio konstravimo analizė;
 • paprastų buitinių daiktų pastatymas, pabrėžiant piešinio geometrinį konstravimą ir daiktų „perregimumą“;
 • skirtingo medžiagiškumo buitinių daiktų piešimas, faktūrų ir erdvės perteikimas štrichuojant;
 • sudėtingo daikto, turinčio 10- 20 elipsių piešimas, pabrėžiant teisingą piešinio geometrinį konstravimą;
 • kėdės ar kt. baldo piešimas, pabrėžiant geometrinį piešinio konstravimą;
 • interjero piešimas, pabrėžiant architektūrinį erdvės konstravimą, gylio ir šviesotamsos perteikimą;
 • erdvinių kompozicijų su dominuojančiomis geometrinėmis figūromis kūrimas;
 • sudėtingo geometrinių formų junginio maketo, pastato ir interjero maketo piešimas;
 • eksterjero elementų piešimas;
 • greiti geometrinių formų ir buitinių daiktų pastatymų piešiniai per 3 val.;
 • veidrodinio daikto piešimas;
 • pastatymo su veidrodiniu atspindžiu piešimas;
 • rankos judesio (veiksmo) piešimas;
 • komikso kūrimas;
 • daikto konstrukcinės struktūros analizės piešimas;
 • kt. sudėtingos kompozinio piešimo užduotys, pagal pasirinktą specialybę;
 • asmeninio darbų katalogo (portfolio) ruošimas.