Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra, Lietuvos dailės ugdytojų draugija (LDUD) drauge su VDA Atvira dailės, dizaino ir architektūros mokykla (ADDAM) bei Liepojos universitetu  penktus metus iš eilės suorganizavo simpoziumą ir jį lydinčią parodą.

Parodos tikslas – palaikyti dailės mokytojų, kaip vaikų kūrybos puoselėtojų, ir dailininkų pedagogų bendruomenės kūrybinį aktyvumą ir iniciatyvas.

Dailės pedagogų vaidmuo, įgyvendinant pokyčius ugdymo praktikoje, yra lemiamas, todėl, jie nuolat įgyja ir tobulina savo kompetencijas, dirba kūrybinį darbą, organizuoja plenerus, simpoziumus, konferencijas, mokosi patys ir kuria patrauklią aplinką mokytis savo mokiniams.

Ši, simpoziumą lydinti paroda, atskleidžia ir patvirtina dailės pedagogų veiklos aktyvumą ir rezultatyvumą.

Linkime malonių įspūdžių parodos lankytojams ir simpoziumo dalyviams.

VDA ir Kauno kolegijos doc. dr. Sigita Saulėnienė