KŪRYBIŠKUMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS: NUO KŪDIKYSTĖS IKI SENATVĖS

Vilnius , 2023 m. lapkričio 30 d.

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti simpoziume, kurį organizuoja Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla, Lietuvos dailės ugdytojų draugija, Liepojos universitetas ir Kauno kolegijos Pedagogikos katedra

Simpoziumo  esmė – skatinti kūrybiškumo kompetencijos ugdymą(si), aptariant  perspektyvos aktualijas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistais, menų ir technologijų mokytojais, dėstytojais, mokslininkais, pristatant metodinės veiklos rezultatus, atskleidžiant savo kūrybinės (mokslinės/meninės) veiklos originalumą, savitumą, išskirtinumą.

Probleminės simpoziumo kryptys:

-          Ugdymo naujovės; ugdymas ypatingomis sąlygomis;

-          Į ugdytinį orientuotos ugdymo problemos;

-          Ugdymo turinio ir proceso kokybės analizė;

-          Šiuolaikinės pedagogų kompetencijos ir jų plėtros bei vystymo galimybės;

-          Ugdymo/si aplinkų įvairovė ir prielaidos kaitai;

-          Ugdytojų bendradarbiavimo su tėvais problemos ir lūkesčiai;

-          Šiandieniniai ugdytiniai – kūrybiškai mąstanti ateities karta.

Penktus metus iš eilės bus organizuojama simpoziumą lydinti kūrybinių darbų paroda, kurios tikslas - palaikyti dailės mokytojų, kaip vaikų kūrybos puoselėtojų, ir dailininkų pedagogų bendruomenės kūrybinį aktyvumą ir iniciatyvas.

Rengėjai: Vilniaus dailės akademijos Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokyla; Liepojos universitetas; Kauno kolegija, Pedagogikos katedra Lietuvos Dailės ugdytojų draugija.

Simpoziumo vieta: Vilniaus dailės akademija Maironio g. Nr. 6, LT-01124, Vilnius

Simpoziumo laikas: 2023 11 30  13.00 – 16.00

Registracija: 12.00 – 13.00

Svarbios datos: dalyvių registracija iki lapkričio 25 d.pranešimo pavadinimą ar kūrybinio darbo metriką siųsti iki lapkričio 25 d.,

Kūrybinį darbą paruošti eksponavimui: parengti kortelę su autoriaus vardu, pavarde, kūrinio pavadinimu, išmatavimais, atlikimo technika.

Simpoziumo kalba: lietuvių, rusų, anglų.

Prašome informuoti, jeigu pranešimą norite skaityti nuotoliniu būdu.

Simpoziumo dalyvio registravimo mokestis – 10 Eur.

Mokestį prašome pervesti iki 2023 m. lapkričio 25 d. į sąskaitą:

LT847300010035329436

AB SWEDBANK

Vilniaus dailės akademija

Įmonės kodas 111950439

Maironio g. Nr. 6, LT-01124, Vilnius

Mokėjimo paskirtis: ADDAM simpoziumo dalyvio mokestis. 

Prašome pranešti apie PVM sąskaitos – faktūros būtinumą. Nepranešus iš anksto, sąskaita nebus išrašyta. PVM sąskaitai – faktūrai gauti būtina nurodyti tikslų įmonės pavadinimą, adresą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą.

Iškilus klausimams prašome kreiptis  el. paštu sigita.sauleniene@go.kauko.lt

Registruotis el.paštu :   edita.kavaliauskiene@vda.lt