Interjero dizaino kompozicijos pagrindai

Dėstytojas: prof. Saulius Jusionis

Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Programa skirta numatantiems stoti į interjero dizaino bakalauro studijų programas. Ji orientuota į sėkmingą stojamųjų egzaminų užduočių įvykdymą, darbų aplanko (portfolio) parengimą, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įgijimą, padėsiantį sėkmingai pradėti studijas.  Parengiamųjų kursų metu išdėstoma plokštuminė kompozicija, tūrinė erdvinė kompozicija ir parengiamas asmeninis kūrybinių darbų aplankas - portfolio. Mokymosi eigoje teorijai skiriama iki 1/3 laiko, pratyboms ir kontrolinių užduočių vykdymui 2/3 laiko. Kiekvieną savaitę skiriamos namų darbų užduotys.  

Trumpa programos anotacija

Paskaitų metu teorijai skiriama vidutiniškai 25%  laiko. Rodomi ir komentuojami geri užduočių atlikimo pavyzdžiai.

Mokymo metodai

Teorinės paskaitos, praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, diskusija. Supažindinama su plokštuminės, tūrinės, erdvinės kompozicijos ir perspektyvos pagrindais. Analizuojama interjero tūrinė-erdvinė kompozicija ir interjero erdvės vaizdavimas eskizuose. Teikiamos užduotys namų darbams. Padedama būsimiems studentams paruošti Portfolio - kūrybinių darbų aplanką. 

Užsiėmimams reikalingos priemonės

Į paskaitas reikia atsinešti būtiniausias priemones pratybų užduotims atlikti: A3 formato baltas, storas popierius, įvairaus kietumo grafitiniai pieštukai ir trintukai, markeriai. 

Vieta ir laikas

Parengiamieji kursai vyksta trečiadieniais nuo 17.30 val. ir trunka 3 ak. val. adresu Daržų g. 18, VDA Klaipėdos fakultete, tiksliau: čia.
Kursų trukmė kiekvienais mokslo metais - nuo rugsėjo mėn. iki birželio mėn.

Prof. Sauliaus Jusionio kontaktai: saulius.jusionis@vda.lt, tel. +370601 90808. 

Registracija į interjero dizaino kompozicijos pagrindus