ASMENINĖ ŽENKLODARA

Dėstytojas: prof. Vakaris Bernotas

Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Programos tikslai: suteikti žinių apie vizualių komunikacijų dizainą, jo svarbą asmens, organizacijos/įmonės identitetui šiuolaikinėje visuomenėje; ugdyti įgūdžius, susijusius su vizualaus dizaino projektų idėjų generavimu, kūrimu ir realizavimu; padėti save ir savo kūrybą pristatyti rinkai.

Trumpa programos anotacija

Asmeninės ženklodaros svarbiausi aspektai. Vizualių komunikacijų dizaino apibrėžtis. Koordinuotas asmens ir organizacijos/įmonės vizualinis stilius. Vizualinio identiteto meninės-psichologinės charakteristikos. Savęs pristatymas socialinėse medijose. 

Mokymo metodai

Individualios konsultacijos, individualios užduotys, meninių problemų formulavimas ir sprendinių paieška, užduočių sprendimų paieška (eskizavimas), atvejų analizė, bendri darbų aptarimai. 

Užsiėmimams reikalingos priemonės

Asmeninis (nešiojamas) kompiuteris. 

Apie lektorių

Vakaris Bernotas - Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto profesorius, Liepojos universiteto svečias - profesorius, Lietuvos dizaino asociacijos tikrasis narys. Kūrybinio darbo sritis – ženklodara, vizualiųjų komunikacijų, ekspozicijų, parodų, interjero ir aplinkos dizainas. Parodose dalyvauja nuo 1976 m. 2005 m. suteiktas LR meno kūrėjo statusas. 

Pabaigus  kursus pagal pasirinktą mokymo programą, kursų dalyviams išduodami pažymėjimai, liudijantys apie įgytą kompetenciją. 

Kursų kaina

Registracija į kursus