• Naujienlaiškis
 • ASMENINĖ ŽENKLODARA

  Dėstytojas: profesorius Vakaris Bernotas

  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Programos tikslai:

  - suteikti žinių apie vizualių komunikacijų dizainą, jo svarbą asmens, organizacijos/įmonės identitetui šiuolaikinėje visuomenėje;

  - ugdyti įgūdžius, susijusius su vizualaus dizaino projektų idėjų generavimu, kūrimu ir realizavimu;

  - padėti save ir savo kūrybą pristatyti rinkai.

  Trumpa programos anotacija

  Asmeninės ženklodaros svarbiausi aspektai. Vizualių komunikacijų dizaino apibrėžtis. Koordinuotas asmens ir organizacijos/įmonės vizualinis stilius. Vizualinio identiteto meninės-psichologinės charakteristikos. Savęs pristatymas socialinėse medijose. 

  Mokymo metodai

  Individualios konsultacijos, individualios užduotys, meninių problemų formulavimas ir sprendinių paieška, užduočių sprendimų paieška (eskizavimas), atvejų analizė, bendri darbų aptarimai. 

  Užsiėmimams reikalingos priemonės

  Asmeninis (nešiojamas) kompiuteris. 

  Apie lektorių

  Vakaris Bernotas - Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto profesorius, Liepojos universiteto svečias - profesorius, Klaipėdos dizaino centro meno direktorius, Lietuvos grafinio dizaino asociacijos narys. Kūrybinio darbo sritis – ženklodara, vizualiųjų komunikacijų, ekspozicijų, parodų, interjero ir aplinkos dizainas. Parodose dalyvauja nuo 1976 m. 2005 m. suteiktas LR meno kūrėjo statusas. 

  Kursų tvarkaraštis

  Kursų kaina

  Pabaigus  kursus pagal pasirinktą mokymo programą, kursų dalyviams išduodami pažymėjimai, liudijantys apie įgytą kompetenciją.