K l a s i k i n i o  r e a l i z m o  a t e l j ė
(portreto piešimas, tapyba ir kompozicija)


Dėstytojas:

lekt. Justinas Krasuckas


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Pagrindiniai kurso tikslai: Nuoseklus portreto ir kompozicijos kursas, kuriame pagrindinis dėmesys bus skiriamas aukštam atlikimo lygiui, veido anatomijai, konstruktyvumui, formų modeliavimui, perspektyvai ir koloritui. Studijuojantieji įgys praktikos ir žinių kaip piešti ir tapyti realistinius portretus ir komponuoti paveikslą. Supras dvimatėje plokštumoje perteikiamą erdvės iliuziją, anatomiją ir koloritą. Visas įgytas žinias galės pritaikyti ateityje savo kūryboje.

Trumpa programos anotacija

Kurso programa remsis realistinio portreto piešimo ir tapybos atelier sistema, į kurią Justinas Krasuckas gilinosi stažuodamasis Florencijos Menų Akademijoje. Nuoseklus mokymosi būdas laipsniškai prasidės nuo XIX a. Prancūzų menininko Charles Bargue litografinių plokščių kopijų iš kurių mokėsi tuometiniai dailininkai. Pagrindinis tikslas šiame etape bus susipažinti su formos toniniu modeliavimu. Toliau - įvadas į konstrukcinį piešimą iš gipsinių geometrinių formų, vėliau atskirų veido bruožų piešimas, įvairių rakursų gipsinių galvų studijos. Po portreto piešimo kurso bus dėstoma tapybos programa, kuri apima: senųjų tapybos meistrų portretų kopijas, gipsinių portretų tapybą grizailės technika ir portreto tapybą su pozuotoju.
Didelis dėmesys bus skiriamas komponavimui. Jo tikslas, ne tik įvairiai išdėstyti kūrinyje naudojamus komponentus, bet jais pasinaudojant, sukurti paveikią visumą. Kompozicija tai meno kūrinio struktūra. Tad ir dėmesys jai nuo pat pradžių turi būti skiriamas didelis. Neretai, patiems būna sunku kurti savo paveikslus, iliustracijas ir kitus menus, neturint daug žinių apie komponavimo taisykles ir dėsnius. Šis kursas skirtas visiems norintiems pagilinti savo žinias, kad galėtumėte tinkamai išreikšti savo idėjas pasirinktose vizualiųjų menų srityse. 

Mokymo metodai

Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.

Užsiėmimas reikalingos priemonės

Priemones piešimui duodame. Priemonės tapybai - dažai ir teptukai (konkrečios priemonės derinamos su užsiėmimus vedančiu dėstytoju).