K l a s i k i n i o  r e a l i z m o  a t e l j ė
(piešimas, tapyba ir kompozicija)


Dėstytojas - lekt. Donatas Inis


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Pagrindiniai kurso tikslai - aukštas meistriškumo lygis, giluminis supratimas apie piešimo ir tapybos konstruktyvumą, perspektyvą, formos modeliavimą ir komponavimą.
Studijuojantieji išklausę šį kursą įgys gilumines žinias apie realistinio piešimo ir tapybos amatą, supras erdvinį, konstrukcinį ir anatominį piešimą, galės tinkamai imtis savarankiškos meninės veiklos.
Svarbi kurso dalis – kompozicija. Pasitelkus įvairias komponavimo užduotis, senųjų meistrų tapybos darbų analizę, mokiniai išmoks paveikslo kūrimo taisyklių ir paslapčių. Galiausiai, kartu su dėstytoju, bus kuriamas autorinis kūrinys.

Trumpa programos anotacija

Intensyvus ir nuoseklus realistinio piešimo bei tapybos amato mokymasis laipsniška 18-19 a. Prancūzijos dailės akademijų programa. Amato mokymosi pagrindą sudaro 19 a. išleista Prancūzų dailininko ir dėstytojo Charles Bargue litografijų knyga kurios sistemos mokėsi geriausi to meto dailininkai. Šis kursas greičiausiai suteikia reikiamus piešimo ir formos modeliavimo įgūdžius, kurie vėliau lavinami piešiant gipsinius pastatymus, natiurmortus ir galiausiai mokantis portreto, bei visos žmogaus figūros piešimo. Piešimo ir tapybos programos suderintos taip, kad kiekviena  užduotis sistemingai vestu ir papildytų kitą. Kursą baigę mokiniai įgys gilumines žinias apie realistinio piešimo ir tapybos amatą, galės tinkamai imtis savarankiškos meninės veiklos. Tai kol kas vienintelė atelier tipo mokykla Baltijos šalyse. Kursas skirtas visiems norintiems išmokti piešimo ir/arba tapybos amato, o įgytas žinias bus galima pritaikyti ne tik asmeninėje kūryboje, bet ir darbui dailės ir dizaino srityse.

Mokymo metodai

Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.

Užsiėmimas reikalingos priemonės

Priemones piešimui duodame. Priemonės tapybai - dažai ir teptukai (konkrečios priemonės derinamos su užsiėmimus vedančiu dėstytoju).