Biržų krašto muziejaus „Sėla“ arsenalo salėje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vilniaus dailės akademijos (VDA) ir Biržų rajono savivaldybės.

Simboliška, kad  sutarčiai pasikeisti pasirinkta  patalpa, kurią puošia iš Biržų krašto kilusios VDA Telšių fa­kul­te­to dės­ty­to­jos Ade­lės Ge­no­vai­tės Zin­ke­vi­čiū­tės metalo reljefai. VDA rektorė Ieva Skauronė bendradarbiavimo sutarčiai su Biržų rajono savivaldybės meru Vytu Jarecku apsikeisti delegavo Telšių fakulteto dekaną, profesorių Ramūną Banį. Kartu su juo dalyvavo metalo meno ir juvelyrikos studijų programos vadovė doc. Beata Zdramytė, doc. Alvydas Mikuta, studijų administratorė Inga Damunskienė ir dizaino studijų programos vadovė doc. Laima Mikalauskienė. Sutarties pasikeitimo metu taip pat dalyvavo Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotojai.

Pasirašius šią sutartį, sudarytos palankios sąlygos Savivaldybės administracijai įgyvendinant įvairius aplinkos tvarkymo, viešųjų erdvių proginio dekoravimo projektus, į pagalbą pasitelkti Vilniaus dailės akademijos atstovus. Taip pat sutarties nuostatos sudaro sąlygas praplėsti meninių renginių, parodų skaičių rajone bei sudaro sąlygas VDA studentams juose pristatyti savo kūrybą. Sutartyje numatytos veiklos prisidės prie įvairesnio kultūrinio gyvenimo rajone. Taip pat tikimasi, kad viešosiose erdvėse minimos sutarties pagrindu bus kuriami mažosios architektūros kūriniai. Be to, Biržų rajono savivaldybė, pasirašydama šią sutartį, prisideda prie VDA jaunųjų menininkų ugdymo. Dėl kiekvieno konkretaus renginio ar veiklos bus pasirašomi detalūs bendradarbiavimo susitarimai. Bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinti gali būti naudojamos Savivaldybės biudžeto, Valstybės biudžeto bei ES lėšos.

 

Nuotr. Doc. Beatos Zdramytės

Parengta pagal Biržų rajono savivaldybės inf.