Programos anotacija. Programa skirta motyvuotiems vyresnių klasių moksleiviams, besidomintiems daiktų, baldų ir interjero bei aplinkos dizainu. Mokiniai bus supažindinti su dizaino sąvoka ir reikšme, dvimatės bei trimatės kompozicijos pagrindais, spalvų reikšme, dizaino kūrimo eiga ir metodika, bus lavinamas estetinis suvokimas, formuojami įgūdžiai reikalingi suvokimui, kuriant trimačius daiktus, gaminius. Bus mokomasi dirbti su vektorine  grafikos redaktoriaus programa, susipažįstama su baldų ir interjero 3D modeliavimo bei vizualizavimo, erdvinio konstravimo galimybėmis, medžiagomis. VDA Telšių fakulteto dizaino studijoje, skaitmeninėje ir medžiagų laboratorijoje moksleiviai mokysis keisti bei kurti savo aplinką. Teorija bus derinama su praktinėmis užduotimis kūrybinėse dirbtuvėse. Pristatomos modernios  interjero tendencijos, „žaliasis“ dizainas. Laboratorijoje bus galima išbandyti naujas medžiagas, technologijas, sukonstruoti baldų struktūras, pasigaminti žaismingą baldo/gaminio prototipą, išradingai perkurti senus daiktus. Įgytus gebėjimus moksleiviai galės panaudoti kurdami individualią gyvenamą aplinką. Ugdys atsakingą ekologinį mąstymą bei patirs  kūrybos ir pasisekimo džiaugsmą.

Programos tikslas.Supažindinti su pradiniais interjero baldų / gaminių dizaino dalykais bei žaliojo ir draugiško aplinkai dizaino tendencijomis, 3D modeliavimo ir vizualizavimo bei erdvinio konstravimo galimybėmis, kompozicijos ir spalvų sistemomis, interjero ir baldų dizaino sprendimuose naudojamomis, medžiagomis, naujomis technologijomis.

Programos turinys.

Sudėtinė dalis (tema) Veiklos apibūdinimas Metodai
Įvadas.Dizaino sąvoka.Daikto ir erdvės struktūra. Modulis  (elementas). Modulinė kompozicija Kuriamas modulis.Mokomasi 3D modeliavimo.Modeliuojamos elementarios žaidybinės kompozicijos, pirminės erdvės struktūros, padedančios suvokti erdvės ir tūrio tarpusavio priklausomybę harmoningoje visumoje Kūrybinės dirbtuvės dizaino studijoje.Teorinės ir vaizdinės medžiagos pristatymas.Individualus ir kolektyvinis darbas
Modulio gamyba iš įvairių medžiagų. Modernių technologijų pažinimas(lazerinis, skaitmeninis frezavimas). Kompozicijos "konstruktorius" kūrimas.

Eksperimentuojama  elementų medžiaginėmis struktūromis, ugdant smalsumą, kūrybingumą ir dalykines kompetencijas. Kuriamos žaidybinės erdvinės kompozicijos stebint jų charakterio pokyčius, keičiant formuojančių plokštumų skaidymą bei derinant skirtingas medžiagas, tekstūras, spalvas. Atrandamos ir fiksuojamos  idėjos, sumanymai.

Kūrybinės dirbtuvės dizaino studijoje ir laboratorijoje. Individualus ir kolektyvinis darbas.

Žaidybinis baldo prototipas. Sukūrimas, pagaminimas, išbandymas.

Žaidybinio baldo prototipo sukūrimas, vizualizavimas ir pagaminimas. Kūrybingas medžiagų parinkimas. Prototipo išbandymas. Medžiagų ir technologijų pažinimas. Alternatyvių medžiagų panaudojimas baldų ir erdvių formavime. Netikėti sprendimai ir eksperimentai forma, struktūra, estetine išraiška.

Kūrybinės dirbtuvės dizaino studijoje ir laboratorijoje. Darbas komandoje. Diskusijos ir sprendimų paieškos. Projektų pristatymas tikslinei suinteresuotai auditorijai.