Tapyba | Bakalauro studijos | Kaunas

Tapybos studijos apima teorinius ir praktinius specialybės aspektus. Studentai gilinasi į tapybos iš natūros tradiciją, teminės kompozicijos problematiką, kartu lavinami abstrakčios vaizduosenos įgūdžiai, studijuojamos įvairios tapybos technikos, technologijos, tapybos istorija ir šiuolaikinio meno raida. Komunikacija su kitų specialybių programomis suteikia galimybę susipažinti su klasikinės grafikos technikomis, tarpdisciplininių menų ypatybėmis.

Mokymo programa sudaryta taip, kad keičiantis vaizdo formavimo technologinėms galimybėms būtų apjungiama senoji tapybos tradicija su naujomis technologijomis, ieškomos modernios tapybos formos, galinčios išreikšti dabarties realybę. Mokymo metu, naudojant įvairias vizualaus meno technikas, nuosekliai pereinama nuo atskirų dalykų problemų analizės prie sintezės.

Studijuojant suteikiami tvirti dailės ir specialybės dalykų pagrindai. Tapybinės užduotys prasideda nuo esminių komponavimo, kolorito formavimo, studijų iš natūros principų įvaldymo ir įtvirtinimo,  ir baigiasi ketvirtame kurse molbertinės tapybos užduotimis, implikuojančiomis klasikinės, modernistinės ir postmodernistinės t.y. šiuolaikinės tapybos charakteristikas. Minėta paveikslo formavimą įtakojančių aplinkybių visuma leidžia studijuojančiam susipažinti su visais studijų programos siekiniais išvengiant pasikartojimo ir išlaikant nuoseklaus tobulėjimo principą. Taip palaipsniui formuojama individuali tapybinė pasaulėžiūra, kurią studentas gali pademonstruoti bakalauro studijų baigiamajame darbe. 

Greta specialybės disciplinų studijuojami bendrieji dalykai, suteikiantys universitetinį išsilavinimą. Tokiu būdu nuosekliai įgyjama gebėjimų visuma.

Studijų metu vykdoma Erasmus studentų mainų programa su užsienio aukštosiomis mokyklomis bei universitetais.

Vasaros praktikos atliekamos kūrybinėse bazėse Panemunės pilyje, Nidoje, Mizaruose ir kitur.

Bakalauro studijų asolventai įsijungia į bendrą šalies kultūrinį gyvenimą, atranda savo profesinę vietą parodiniame gyvenime, dirba dailininkais, restauratoriais, meniniais redaktoriais, kultūrinių renginių organizatoriais, dalyvauja meno galerijų ir parodinėje veikloje. Socialiai aktyvūs tapytojai organizuoja meninius projektus, kultūrines akcijas, kuria renginių vizualizacijas.

Informacija stojantiems