Tapyba | Bakalauro studijos | Kaunas

Tapybos katedra savo ištakas sieja su 1922 m. Kauno meno mokykla ir tesia jos tradicijas puoselėdama koloristinę tapybą ir tapymo iš natūros įgudžius.

Šiuo metu Tapybos katedra dirba pagal naujai patvirtintas studijų programas atsižvelgiant į Europos sąjungos aukštojo mokslo standartus bei rekomendacijas, taip pat kūrybinius, profesinius ir ekonominius studentų poreikius.

Tapybos katedroje studijos vyksta dvejomis pakopomis: keturių metų bakalauro studijos ir dviejų metų magistro studijos.

Bakalauro studijų programos tikslas yra ugdyti tapybos specifiką įvaldžiusią ir savarankiško kūrybinio darbo įgudžius įgijusią samenybę, formuoti meninį mąstymą remiantis nacionalinės ir pasaulinės dailės tradicijomis, suteikti gebėjimą naudotis naujomis atvaizdo kūrimo technologijomis, profesine literatūra, rasti reikiamą informaciją internete, rišliai pristatyti savo kūrybą žodžiu, tekstu bei multimedijos pagalba, mokėti užsienio kalbas, būti pasiruošus antrąjai, magistro studijų pakopai.

Bakalauro studijų absolventai įsijungia į bendrą šalies kultūrinį gyvenimą, atranda savo profesinę vietą parodiniame gyvenime, dirba dailininkais, restauratoriais, meniniais redaktoriais, dalyvauti meno galerijų ir pedagoginėje veikloje.

Tapybos katedros dėstytojai – aktyviai kuriantys ir meniniame gyvenime dalyvaujantys menininkai ir tapytojai, todėl jų patirtis ir žinios tiesiogiai lemia programos vykdymo kokybę. Šalia dėstymo ir kūrybos, programos dėstytojai vykdo aktyvią parodinę bei meninio ugdymo veiklą ne tik VDA, bet ir už Akademijos ribų.