• Naujienlaiškis
 • Tapyba | Bakalauro studijos | Kaunas

  Katedros vedėja Doc. Aušra Barzdukaitė - Vaitkūnienė
    Prof. Laima Drazdauskaitė
    Prof. Pranas Griušys
    Doc. Aleksas Andriuškevičius
    Doc. Eimutis Markūnas
  Studijų programos vadovė Lekt. dr. Jovita Varkulevičienė
    Lekt. Vaida Tamoševičiūtė
    Lekt. Andrius Zakarauskas
    Lekt. Petras Lincevičius
  Koordinatorius Darius Rakauskas
  Dėstytojai ir menininkai dalyvavę projektuose, vedę kūrybines dirbtuves ar skaitę paskaitas
  Projektas su kviestiniu menininku Mukesh Shrestha (Nepal)
  Projektas su kviestiniu menininku "Laikinas erdvės, laiko ir veiksmo departamentas" Marija Griniuk (Danija)
  Projektas su kviestiniu menininku "Žmogus žmogui" Eva Pohlke (Lenkija)
  Projektas su kviestiniu menininku Petras Lincevičius (Lietuva)
  Paskaita
  "Mokslas ir meninis tyrimas"
  Gediminas Stankūnas (Lietuvos energetikos institutas)
  Kūrybinės dirbtuvės
  "Dailė kaip priemonė menui sukurti"
  Algirdas ir Remigijus Gataveckai (Lietuva)
  Kūrybinės dirbtuvės
  "Veiksmo poezija"
  Zierle & Carter (D. Britanija)
  Kūrybinės dirbtuvės
  "Performansas"
  Židrija Janušaitė (Lietuva)
  Grafikos kūrybinės dirbtuvės Aistė Ramūnaitė (Lietuva)