paroda BEATRIČĖS ILGUVA

VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros II kurso studentų vasaros praktikos darbų paroda.

Parodoje pristatomi Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Tapybos katedros antro kurso studentų (Benjaminas Ančeris, Pijus Firsunin, Matilda Kalvaitytė, Deimantė Petkevičiūtė, Klaidas Paškevičius, Giedrė mačiulaitytė) vasaros praktikos tapybos darbai, kurie buvo sukurti Ilguvos dvaro aplinkoje vykusio plenero „Beatričės Ilguva“ metu. Plenerą organizavo B. Grincevičiūtės memorialinis butas – muziejus „Beatričės namai“. Šios vasaros praktikos tikslai buvo esant konkrečioje vietoje plėtoti plenerinės tapybos įgūdžius bei pasitelkiant tapybos mediją tyrinėti Ilguvos dvaro dabartinę aplinkos bei joje įsirėžusių istorinių ir kultūrinių kontekstų visumą. Tapybos katedros antro kurso studentai septynias dienas tapė dvaro aplinkoje, dalyvavo ekskursijoje dvare bei surengė plenero/vasaros praktikos metu sukurtų kūrinių parodą Ilguvos dvaro kambariuose, kuri buvo muzikos festivalio "Beatričės vasaros" renginių dalis.

• • •

Beatričė Grincevičiūtė (1911 - 1988) – kamerinio dainavimo puoselėtoja, kuri nuolat koncertavo su kompozitoriumi B. Dvarionu, aktoriumi L. Noreika, pianiste H. Znaidzilauskaite, dainininke V. Mikštaite. Savo repertuare Beatričė turėjo apie 1000 kūrinių, pradedant liaudies ir baigiant kompozitorių klasikų originaliomis dainomis. 1954 m. jai suteiktas LTSR nusipelniusios artistės vardas, o 1971 m. – Respublikos liaudies artistės vardas.

Beatričės vaikystė prabėgo Ilguvos dvare, kuris tuo metu priklausė profesoriui Emiliui Mlynarskiui. E. Mlynarskis įsteigė Varšuvos Filharmoniją, buvo Varšuvos Didžiojo operos teatro ir muzikos instituto (konservatorijos) pirmuoju dirigentu ir direktoriumi. XIX a. pab. – XX a. pr. Ilguvos dvaras buvo savotiškas kultūrinis židinys. Jame lankėsi ir kūrė smuikininkas Polis Kochanskis, dailininkas Mykolas Elvyras Andriolis, pianistas ir dainų autorius, vėliau tapęs Lenkijos premjeru, Ignacas Paderevskis, dailininkas Ferdinandas Ruščicas, kompozitorius Karolis Šimanovskis, kompozitorius Stasys Šimkus, Stefanas Žeromskis. Tarpukariu buvo atvykęs garsus pianistas Artūras Rubinšteinas, taip pat rašytojas Juozapas Albinas Herbačiauskas, dailininkas Kazys Šimonis, istorikai Jonas Totoraitis ir Antanas Tatarė, Peterburgo dvasinės akademijos prof. Justinas Pranaitis. Dvare vykdavo koncertai, buvo sukaupta apie 1000 vnt. knygų biblioteka.

1940 m. Ilguvos dvaras nacionalizuotas, jame įrengta senelių prieglauda, vėliau psichoneurologinis internatas, kuris vėliau tapo psichoneurologiniu pensionatu. Šiuo metu pagalbiniuose ir šalia dvaro esančiuose pastatuose yra įsikūrę Ilguvos socialinės globos namai.