Scenografija (teatro, kino)

 

Profesorė Elena Virginija Idzelytė Dautartienė

Dėstomi dalykai:
- Scenografijos kompozicija ir sceninis kostiumas
- Spektaklio vizualinė kalba
- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

 

Docentė Giedrė Brazytė

Dėstomi dalykai:
- Scenografijos kompozicija ir sceninis kostiumas
- Teatro technologijos ir konstravimas
- Lėlių teatro kompozicija ir lėlių technologija
- Spektaklio vizualinė kalba

- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

 

Docentė Jurgita Gerdvilaitė

Dėstomi dalykai:
- Kino scenografijos kompozicijos pagrindai ir kostiumas
- Kino scenografijos kompozicija ir kostiumas
- Kino vizualinė kalba
- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

 

Docentė dr. Dalia Ramutė Karatajienė

Dėstomi dalykai:
- Lietuvos teatro dailė
- Teatro istorija
- Vadovauja MA baigiamųjų darbų tiriamajai daliai

 

Lektorė Jurgita Jankutė-Mirinavičienė

Dėstomi dalykai:
- Scenografijos kompozicija ir sceninis kostiumas
- Vakarų kostiumo istorija ir konstrukcija
- Rytų kostiumo istorija

 

Docentas Gintaras Palemonas Janonis

Dėstomi dalykai:
- Tapybos kompozicija ir technologijos
- Vizualinės strategijos
- Vadovauja kūrybiniams projektams
- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

 

Profesorė Živilė Jasutytė

Dėstomi dalykai:
- Tapybos kompozicija ir technologijos
- Vizualinės strategijos
- Vadovauja kūrybiniams projektams
- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

 

Docentas Vygantas Paukštė

Dėstomi dalykai:
- Tapybos kompozicija ir technologijos
- Vadovauja kūrybiniams projektams

Profesorius Kęstutis Grigaliūnas

Dėstomi dalykai:
- Piešimas
- Vadovauja kūrybiniams projektams

- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

Lektorius Algimantas Kensminas
Monumentalistų laboratorijos vedėjas

Dėstomi dalykai:
- Skulptūrinės plastikos pagrindai
- Mozaikos kompozicija ir technikos
- Vadovauja kūrybiniams projektams
- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

 

Docentas Židrūnas Mirinavičius
Įvietinto meno ir scenografijos katedros vedėjas

Dėstomi dalykai:
- Vitražo kompozicija ir technikos
- Tapybos ant stiklo technikos
- Monumentaliosios dailės istorija
- Šiuolaikinė dailė architektūroje
- Vadovauja kūrybiniams projektams
- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

 

Agnė Mackevičiūtė
Katedros koordinatorė (motinystės atostogose)
 

Martynas Arlauskas

Pavaduojantis koordinatorius