Scenografija (teatro, kino)

Docentė dr. Dalia Ramutė Karatajienė

Gimė 1961 m. Vilniuje
1984 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, įgydama menotyrinininkės specialybę.
1984 -1995 m. dirbo Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje moksline bendradarbe, scenografijos ir dailės skyriaus vedėja.
1995-1997 m. drauge su režisiere J. Jačėniene kūrė autorines laidas įvairiomis meno temomis Lietuvos televizijoje Kultūros ir meno laidų redakcijoje.
Yra paskelbusi daugiau kaip šimtą šviečiamojo – populiarinamojo pobūdžio straipsnių respublikos spaudoje (tame tarpe ir apie scenografiją), publikavusi mokslinius straipsnius respublikos ir užsienio žurnaluose, skaičiusi paskaitas bei pranešimus įvairiuose užsienio universitetuose, išleidusi apysakų knygą ,,Susitikimo užrašai” (2010, “Konta”)..
Jos mokslinių interesų kryptis – teatro dailė, vaikų knygų iliustracijos ir meno edukacija.
2001 m. yra apgynusi edukologijos šakos, socialinių mokslų krypties daktaro disertaciją tema ,,JAV modernistinio ir postmodernistinio dailės istorijos mokymo koncepcijų analizė”, parašiusi knygą apie meno mokymo istoriją ,,Žvilgsnis į praeitį: istoriniai dailės mokymo aspektai” (2009, “Kronta”)..
Nuo 1996 be kitų kursų dėsto Vizualinės meno raiškos dalyką Lietuvos edukologijos universitete, Teatro ir dramaturgijos istorijos bei Lietuvos teatro istorijos kursus Vilniaus dizaino kolegijoje.
2015 m. jai yra suteiktas docentės pedagoginis vardas.
Nuo 2014 m. dėsto VDA Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje (dabar Įvietinto meno ir scenografijos katedra).