Scenografija (teatro, kino)

Profesorė Virginija Elena Idzelytė-Dautartienė

Gimė 1949 m. Kretingoje.
1974 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą. Tapybos katedroje įgijo scenografo specialybę. 1976-1989 m. buvo Vilniaus akademinio dramos teatro vyr. dailininkė.
Nuo 1989 m. Vilniaus dailės akademijos Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje (dabar Įvietinto meno ir scenografijos katedra) dėsto Scenografijos studentams.
1994 m. suteiktas docentės vardas. 2009 m.- profesorės.
Lietuvos dailininkų ir teatro sąjungos narė. Apdovanota premijomis už įvairius spektaklius, 1985 m. I-ąja premija IV Baltijos respublikų scenografijos trienalėje.
1996 m. surengė personalinę parodą Vilniuje, galerijoje „Vartai”.
Kuria scenografijos ir kostiumų projektus.
Apipavidalino daugiau nei 80 spektaklių įvairiuose Lietuvos teatruose, taip pat teatruose Vengrijoje, Rumunijoje, Gruzijoje.
„Kostiumų istorija”, 2009 m. vadovėlio autorė.

Apdovanojimai

2009 Kauno profesionalaus teatro kūrėjų apdovanojimas - prizas „Fortūna“ už scenografiją ir kostiumus (Franzo Leharo „Linksmoji našlė“, rež. Gintas Žilys).
2006 Kauno profesionalaus teatro kūrėjų apdovanojimas - prizas „Fortūna“ už scenografiją operoms (Tomo Kutavičiaus ir Violetos Palčinskaitės „Nykštukas Nosis”; Georges Bizet „Karmen”).
2003 Kauno profesionalaus teatro kūrėjų apdovanojimas - prizas „Fortūna“ už scenografiją (Franz Lehar „Grafas Liuksemburgas”).
2000 Kauno profesionalaus teatro kūrėjų apdovanojimo „Fortūna“ diplomas už scenografiją ir kostiumus (Giuseppe Verdi „Traviata“).