DARBUOTOJAI

Direktorius
Vidas Poškus

(8 5) 210 0136
8 673 47 086

vidas.poskus@vda.lt

Fondų saugotoja
Rusnė Šimulynaitė

(8 5) 210 0136

rusne.simulynaite@vda.lt

Parodų architektas
Liudvikas Kesminas

(8 5) 210 0136  

Medijų specialistas
Jonas Aničas

(8 5) 210 0136 jonas.anicas@vda.lt

Parodų salių konsultantai
Jurga Šarapova
Joelis Aškinis
Valentinas Cibulskas

(8 5) 210 0136