APIE

 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS PARODŲ SALĖS „TITANIKAS“ 

Formali Vilniaus dailės akademijos parodų salių „Titanikas“ pradžia – 2009 metai, kuomet rekonstruotame buvusios spaustuvės pastate iškilmingai atsidarė naujas VDA korpusas su įvairių specialybių katedromis, auditorijomis, meno ir mokslo laboratorija. Beveik griuvėsiais tapęs objektas, kuriame 2003-2007 m. veikė meno centras „Intro“, viršutiniuose aukštuose partizaniškai savo studijas buvo įsikūrę tapytojai, pavasariais diplominius darbus gindavosi būsimieji menų bakalaurai ir magistrai, SMD (– studentų meno dienų) metu kūrinius demonstruodavo studentai, dėl savo niūraus ir laiko paveikto pavidalo buvo vadinamas „Titaniku“. Tad kanceliarinis titulas – korpusas D, šiam ir atnaujintam pastatui neprigijo, jis iki šiol ir net oficialiai vadinamas šmaikštesniu ir taiklesniu vardu. VDA parodų salės „Titanikas“ užima du šio statinio aukštus (bendras plotas yra apie penkis šimtus kvadratinių metrų), jose paraleliai vyksta skirtingų autorių ar kuratorių inicijuotos parodos. Šalia funkcionuoja ir Akademijos muziejus su savo tapybos, grafikos, skulptūros, tekstilės, keramikos, skulptūros, medijų meno eksponatais (didžioji dalis – studentų kursiniai, diplominiai darbai).

VDA parodų salių „Titanikas“ parodinė veikla plėtojama keliomis kryptimis. Esminis prioritetas yra Akademijos bendruomenės – studentų ir dėstytojų (esamų bei buvusių) kūrybos pristatymas, sklaida, viešinimas. Šioje ekspozicinėje erdvėje vyksta studentų baigiamųjų darbų gynimai, kiekvienais metais pristatomos kuruojamos absolventų ir meno bei dizaino sričių doktorantų parodos. Jaunų, studijas baigusių, savo karjerą pradedančių menininkų iniciatyvų skatinimas irgi yra viena iš „Titaniko“ gairių. Galerija taip pat atlieka šviečiamąją – mokomąją misiją, retrospektyvinės, istorinio pobūdžio parodos, kurių pavidalais pri(si)menami dailės istorijos įvykiai, ryškios meno asmenybės ir nusipelnę klasikai yra orientuotos ne tik į akademinius, bet ir plačiosios visuomenės poreikius. Su šiuo strateginiu aspektu siejasi ir siekiamybė dalyvauti aktualiuose, šiandieniniuose meno bei dizaino procesuose. Galop, dar viena „Titaniko“ užduotis yra tarptautinių, tarp-akademinių ryšių, parodinių mainų skatinimas, suteikiant erdvę užsienio kolegoms – nepriklausomiems menininkams ir kolegoms iš bendradarbiaujančių aukštųjų meno mokyklų.