• Naujienlaiškis
 • Tarybos sudėtis 2020-2024 metų parodoms vertinti: 

  Doc. Ieva Skauronė VDA rektorė, menininkė
  Doc. dr. Helmutas Šabasevičius VDA dailėtyros katedros vedėjas, menotyrininkas
  Gediminas Jasinskas VDA galerijos „Akademija“ vadovas, dailėtyrininkas
  Doc. dr. Jurgita Ludavičienė Dailės kritikė
  Ernestas Parulskis Menotyrininkas
  Dr. Jolita Liškevičienė Dailės istorikė
  Marius Žalnieravičius VDA lektorius, dizaineris
  Prof. Antanas Šnaras VDA Skulptūros katedros vedėjas, menininkas
  Justina Gražytė VDA galerijos „Artifex“ koordinatorė, menininkė