TARYBA

Tarybos sudėtis 2022-2024 metų parodoms vertinti: 

Prof. Ieva Skauronė VDA rektorė; menininkė
Dr. Marius Iršėnas VDA prorektorius menui ir mokslui; leidyklos direktorius; vyresnysis mokslo darbuotojas; dailės istorijos ir teorijos katedros docentas
Gediminas Jasinskas VDA galerijos „Akademija“ vadovas, dailėtyrininkas
Emilija Globytė VDA Telšių galerijos parodų kuratorė
Dr. Marius Daraškevičius Panemunės pilies direktorius; architektūros istorikas; architektas; lektorius; architektūros paveldo ekspertas
Justina Gražytė VDA galerijos „Artifex“ vadovė; menininkė
Rita Mikučionytė Dailėtyrininkė, Čiurliono menų mokyklos mokytoja
Dr. Aušra Trakšelytė Dailėtyrininkė; parodų kuratorė; kultūros renginių organizatorė
Doc. Vytenis Burokas VDA skulptūros katedros vedėjas; menininkas