TARYBA

Tarybos sudėtis 2020-2024 metų parodoms vertinti: 

Prof. Ieva Skauronė VDA rektorė, menininkė
Doc. dr. Helmutas Šabasevičius VDA dailėtyros katedros vedėjas, menotyrininkas
Gediminas Jasinskas VDA galerijos „Akademija“ vadovas, dailėtyrininkas
Doc. dr. Jurgita Ludavičienė VDA grafikos katedros dėstytoja, dailės kritikė
Ernestas Parulskis Nacionalinės dailės galerijos darbuotojas, menotyrininkas
Dr. Jolita Liškevičienė VDA dailėtyros instituto darbuotoja, dailės istorikė
Marius Žalneravičius VDA lektorius, dizaineris
Prof. Antanas Šnaras VDA Skulptūros katedros vedėjas, menininkas
Justina Gražytė VDA galerijos „Artifex“ vadovė, menininkė