Diana Baužytė „Virtuvė II“, „Virtuvė III“,  „Permąstymas“, „Įstrigus“ (lino raižiniai, 2019-2020 m.)

Projektas „Studentų psichologinio konsultavimo ir emocinės paramos Vilniaus dailės akademijoje plėtra“

Projektu siekiama stiprinti VDA bendruomenės psichikos sveikatą, didinant psichologinio konsultavimo paslaugų įvairovę ir mažinant psichikos sveikatos problemų stigmą VDA bendruomenėje ir visuomenėje. Tuo tikslu bus įdarbinti psichikos sveikatos stiprinimo programai reikalingi darbuotojai (psichologas ir paslaugos administratorius), parengta reikalinga informacinė infrastruktūra ir surengta ir visuomenei bei kitų aukštųjų mokyklų studentams pristatyta psichikos sveikatos problemų stigmą mažinanti meno kūrinių paroda „Psichikos atspaudai“.

Projekto uždaviniai:

  • padidinti psichologinio konsultavimo ir emocinės paramos paslaugų Vilniaus dailės akademijoje prieinamumą, apimtį ir įvairovę;
  • atnaujinti ir plėtoti programas, procedūras ir procesus stiprinančius VDA studentų psichikos sveikatą;
  • psichikos sveikatos problemų stigmos mažinimas VDA bendruomenėje ir šalies visuomenėje.

Projektas yra finansiškai remiamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija.