Atvira galerija

 

VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokykla pristato interaktyvią, tarpdiciplininę parodą „Psichikos atspaudai“, dėl pandeminės situacijos persikėlusią į VDA atvirą galeriją. Parodoje eksponuojami VDA Vilniaus fakulteto Tekstilės dizaino, Keramikos ir Grafikos katedrų studentų, absolventų ir dėstytojų kūriniai. Tai paroda eksperimentas: kūriniams priskirtos kognityvinės užduotys ragina kurti struktūruotą, bet asmenišką patyrimo atspaudą žiūrovo prisiminimuose, jį tyrinėti ir žaisti empatinį žaidimą. Paroda „Psichikos atspaudai“ ir VDA atvira galerija yra projekto „Studentų psichologinio konsultavimo ir emocinės paramos Vilniaus dailės akademijoje plėtra“ dalis.

 

Virtuali paroda