Akademija Nepriklausomoje Lietuvoje

2019 m.

58-ojoje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje Lietuvos paviljonui atstovaujantis Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos projektas Saulė ir jūra. Marina apdovanojimas pagrindiniu Auksinio liūto prizu
Vilniaus dailės akademijos rektore išrinkta doc. Ieva Skauronė

2018 m.

Sėkmingai vykdytas ir baigtas doktorantūros studijų projektas su šešiais geriausiais ArcInTex tinklo Europos universitetais
Akademijos bendruomenė šventė VDA 225-erių metų jubiliejų

2017 m.

VDA dėstytojas, meno doktorantas Žilvinas Landzbergas atstovauja Lietuvai Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje

2015 m.

Nidos meno kolonija 56-ojoje Venecijos bienalėje pristatė Dainiaus Liškevičiaus projektą Museum
Nidos meno kolonija kartu su Aalto universitetu (Suomija) pradėjo tarptautinės Doktorantūros mokyklos veiklą

2014 m.

Vilniaus dailės akademijos rektoriumi išrinktas prof. Audrius Klimas
Sujungus visas VDA dirbtuves, įsteigta Meno ir dizaino laboratorija

2013 m.

Iškilmingai paminėtas Akademijos 220 metų jubiliejus
Akademinių bendruomenių bendradarbiavimo linkme žengtas svarbus žingsnis įkūrus keturių aukštųjų mokyklų – Vilniaus universiteto, Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Lietuvos sporto universiteto konsorciumą Unikon

2012 m.

Kauno fakultetas pažymėjo 90-ąsias Kauno meno mokyklos įkūrimo metines
VDA įsitraukė į Boras‘o universiteto (Švedija) inicijuotą tarptautinį tarpdisciplininės architektūros, tekstilės ir kostiumo dizaino krypčių meno doktorantūros projektą ArchInTex
VDA tekstilės galerija Artifex tarptautiniame renginyje Art Vilnius 2012 pripažinta geriausia dailės galerija Lietuvoje
VDA muziejus tapo Lietuvos muziejų asociacijos asocijuotu nariu

2011 m.

Išrinktas naujas laikinasis rektorius prof. Audrius Klimas
Patvirtintas naujas VDA statutas
Patvirtintos VDA dailės ir dizaino meno doktorantūros bei menotyros (dailėtyros) doktorantūra
Telšių fakultetas šventė savo 80-metį

2010 m.

Patvirtinta nauja VDA struktūra: fakultetai Telšiuose ir Kaune, o Vilniuje buvę trys fakultetai reorganizuoti į Bakalaurų studijų ir Aukštųjų studijų fakultetus
Atidaryti naujieji Titaniko rūmai, į kuriuos persikėlė Dizaino, Grafinio dizaino, Fotografijos ir medijos meno, Kostiumo dizaino bei UNESCO kultūros vadybos katedros, VDA muziejus ir Dizaino inovacijų centras. Ėmė veikti ekspozicinės erdvės Titanikas
Įsteigta Atviroji VDA dailės, architektūros ir dizaino mokykla
Atidaryta Nidos meno kolonija

2009 m.

Lietuvos tūkstantmečio proga VDA Keramikos katedros dėstytojai atkūrė ir sumontavo dalį LDK valdovų rūmų koklinių krosnių
Akademijos mokslininkai ir dizaineriai parengė vieną iš trijų strateginių nacionalinių projektų, skirtų Lietuvos tūkstantmečiui – Baltų menas (Vilnius, Varšuva, Ryga, 2009–2011)
Vilniaus dailės akademijoje vyko pasaulinės aukštųjų meno, dizaino ir medijų-mokyklų organizacijos CUMULUS konferencija
VDA vyko pirmasis Europos aukštųjų meno mokyklų festivalis Neu Now Vilnius‘09

2008 m.

VDA tapo pirmąja Lietuvos universitetine mokykla, turinčia visų studijų programų tarptautinę akreditaciją

2006 m.

VDA pirmą kartą dalyvavo tarptautinėje magistratūros studijų programoje Šiuolaikinės meno praktikos ir sklaida
Pertvarkyta Dailėtyros instituto struktūra

2005 m.

Grafikos katedra šventė 200 metų gyvavimo jubiliejų
Veiklą pradėjo Dizaino inovacijų centras
Meno projektus apgynė pirmieji penki meno aspirantai

2004 m.

Galutinai patvirtinta nauja VDA struktūra su Vizualiųjų ir taikomųjų menų, Architektūros ir dizaino, Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetais Vilniuje ir Kauno bei Telšių fakultetais
Patvirtinta pirmoji Vilniaus dailės akademijos Taryba
VDA rektoriumi išrinktas prof. Adomas Butrimas
Paminėtas Klaipėdos vizualiojo dizaino katedros 30-metis

2003 m.

VDA Kauno dailės institutas tapo VDA Kauno fakultetu
VDA Telšių dailės skyrius tapo VDA Telšių fakultetu
Lietuvos Respublikos Seime patvirtinta nauja VDA statuto redakcija

2002 m.

Įkurta Meno aspirantūra – trečiosios pakopos universitetinės studijos Įkurta Interjero dizaino katedra

2000 m.

Įkurta UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra
Įsikūrė A. ir A. Tamošaičių galerija Židinys

1999 m.

VDA rektoriumi perrinktas prof. Arvydas Šaltenis
Darbą pradėjo Paminklotvarkos katedra

1998 m.

Įkurtas VDA Telšių dailės skyrius

1997 m.

Įregistruota Lietuvos studentų dailininkų sąjunga (nuo 2003 m. – Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybė)
VDA įsijungė į Baltijos jūros valstybių aukštųjų dailės mokyklų asociaciją CIRRUS
Akademiją baigė pirmoji magistrų laida
Tapybos ir Piešimo katedrų 200-osios įkūrimo metinės

1996 m.

Įsteigta Fotografijos ir videomeno studija

1995 m.

Pereita prie trijų studijų pakopų: pirmosios (pagrindinės) – bakalauro, antrosios – magistrantūros ir trečiosios – doktarantūros
Suteikti pirmieji VDA garbės profesorių vardai
Įsteigta Kultūros ir meno mokslo studijų institucijų asociacija
Akademiją baigė pirmoji bakalaurų laida Nepriklausomoje Lietuvoje
Grafikos katedra paminėjo 190-ąsias įkūrimo metines
VDA pradėjo disponuoti studija La Cite Internationale des Arts Paryžiuje

1994 m.

Akademijos rektoriumi išrinktas prof. Arvydas Šaltenis
Įkurtas VDA Dailėtyros institutas

1993 m.

Architektūros katedra šventė 200-ąsias metines
Darbą pradėjo VDA leidykla
VDA kartu su Kultūros ir meno institutu įsteigė dailėtyros doktorantūrą

1992 m.

Įkurta galerija Akademija
LR Aukščiausioji Taryba patvirtino VDA statutą
Suteiktas pirmasis VDA garbės daktaro vardas – dailėtyrininkui Vladui Drėmai

1991 m.

Priimtas VDA statutas
Įkurtas Kauno dailės institutas
Nuo Tekstilės katedros atskirta Kostiumo dizaino katedra