Akademija Nepriklausomoje Lietuvoje

Akademija Nepriklausomoje Lietuvoje

2023

VDA mini Architektūros katedros ir aukštųjų dailės studijų pradžios Lietuvoje 230-iąsias metines.

Pirmą kartą VDA istorijoje buvo surengta baigiamųjų (BA, MA ir PhD) paroda Graduation Show 2023, trukusi dvi savaites keturiuose VDA fakultetuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose.

VDA Dizaino ir Medijų meno studijų krypčių programos, SKVC atlikus ekspertinį išorinį vertinimą, akredituotos maksimaliam 7 metų laikotarpiui.

VDA pirmą kartą su Nidos meno kolonijos projektu „Vaikų miško paviljonas“ atstovauja 18-oje tarptautinėje architektūros parodoje La Biennale di Venezia 2023.

 

2022 m.

Prof. Ramintai Jurėnaitei suteiktas profesorės emeritės vardas. Tai pirmoji VDA profesorė emeritė moteris.

Vilniaus dailės akademijoje, laimėję Lietuvos mokslo tarybos organizuojamą konkursą, podoktorantūros stažuotes pradėjo net 8 daktarai: 1 menotyros daktarė Dovilė Dagienė ir net 7 meno daktarai tyrėjai: Vitalij Červiakov, Marius Daraškevičius, Viktorija Diak, Rokas Dovydėnas, Vygintas Orlovas, Rūta Spelskytė-Liberienė, Darius Žiūra.

Kauno fakulteto pastatų komplekse, Muitinės g. 4, pabaigti rekonstrukcijos ir tvarkybos darbai. Studijų infrastruktūros modernizavimo projekto biudžetas – 6,27 mln. Eur.

Kauno fakultetas pažymėjo 100-ąsias Kauno meno mokyklos įkūrimo metines.

Kasmetiniame Švietimo mainų paramos fondo organizuojamame Kokybės konkurse Vilniaus dailės akademija buvo apdovanota viena iš 11 Kokybės statulėlių už kokybiškai administruojamą Nordplus KUNO aukštųjų dailės mokyklų tinklą. 

Studijas pradėjo iki šiol didžiausias 45 nuolatinių užsienio studentų būrys.

Doc. Julijono Urbono kūrinys When Accelerators Turn into Sweaters atstovavo Lietuvai 23-iojoje Milano trienalės parodoje Nežinomi nežinomieji.

Dailės krypties meno doktoranto Roberto Narkaus projektas Gut Feeling (kuruojamas Šiuolaikinio meno centro) atstovavo Lietuvai 59-ojoje Venecijos meno bienalėje.

Vilniaus fakultete pradėta vykdyti Animacijos magistro studijų programa. 

Prasidėjus karui Ukrainoje Vilniaus dailės akademijos studentai ir dėstytojai organizavo meno kūrinių muges, kurių metu surinktus pinigus skyrė kovojančiai Ukrainai ir jos žmonėms. Vilniaus fakulteto Grafikos katedra surinko apie 41 000  Eur, VDA parodų salės Titanikas – 9455 Eur, Vilniaus fakulteto biblioteka – 275 Eur, Kauno fakultetas – virš 9 000 Eur.

2021 m.

Studijų kokybės vertinimo centras po atlikto išorinio tarptautinio institucinio vertinimo akreditavo Vilniaus dailės akademiją 7 metų laikotarpiui.

VDA ir KTU suteikta bendra Architektūros meno doktorantūros teisė. VDA tapo koordinuojančia šios doktorantūros institucija.

Doc. Julijono Urbono instaliacija Lietuvos erdvės agentūra: Planeta iš žmonių atstovavo Lietuvai 17-ojoje Venecijos architektūros bienalėje.

2021 m. lapkričio 5 d. penkerių metų kadencijai išrinktas naujas Senatas. Jo pirmininku tapo doc. Šarūnas Šlektavičius, pirmininko pavaduotoja – doc. Jolanta Mikulskytė.

VDA suteikta teisė vykdyti užsienyje įgyto išsilavinimo ir kvalifikacijų akademinį pripažinimą.

Lankytojams duris atvėrė restauruotas Panemunės pilies pietinis korpusas. Pilies pritaikymo kultūrinei veiklai projektas vyko 2019–2021 m., projekto biudžetas 1,45 mln. Eur. 

2020 m.

COVID-19 pandemijos sąlygomis didžioji dalis studijų vyko nuotoliniu būdu.

Visi Akademijos fakultetai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose pradėjo gyventi vienu studijų kalendoriaus ritmu – mokslo metus pradėjo rugsėjo 1 d.

Parengtas Vilniaus dailės akademijos dėstytojų pedagoginio darbo krūvio apskaitos tvarkos aprašas.

Atnaujinti VDA bendrabučių pastatai Latako g. 2 Vilniuje, Muziejaus g. 19 A Telšiuose ir Nemuno kelias 12 Druskininkuose. Atnaujinimo darbų vertė 473, 8 tūkst. Eur.

2019 m.

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete pradėta vykdyti magistro studijų programa Taikomasis menas.

58-ojoje Venecijos meno bienalėje Lietuvos paviljonui atstovaujantis Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos projektas Saulė ir jūra. Marina apdovanojimas pagrindiniu Auksinio liūto prizu.

Vilniaus dailės akademijos rektore išrinkta doc. Ieva Skauronė.

2018 m.

Sėkmingai įvykdytas doktorantūros studijų projektas ArcInTexETN, finansuotas iš ES Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie tyrimų ir inovacijų programos. Projekte dalyvavo į konsorciumą susibūrę 6 Europos meno universitetai ir 3 komercinės įmonės, studijavo 15 doktorantų.

Akademijos bendruomenė šventė VDA 225-erių metų jubiliejų.

Prie jungtinės VDA ir LKTI humanitarinių mokslų srities menotyros krypties doktorantūros prisijungė Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

2017 m.

VDA dėstytojo, meno doktoranto Žilvino Landzbergo instaliacija R atstovavo Lietuvai Venecijos meno bienalėje.

Lietuvos mokslo taryba pirmą kartą atliko išorinį meno doktorantūrų vertinimą. VDA dailės ir dizaino krypčių doktorantūrų kokybė ir efektyvumas įvertintas gerai, leista be išlygų tęsti doktorantūros studijų vykdymą.

2016 m.

Penkerių metų kadencijai išrinktas naujas Senatas, kurio pirmininke išrinkta doc. Marija Marcelionytė-Paliukė, pirmininkės pavaduotoju – prof. Petras Mazūras.

21-ojoje Milano trienalėje Lietuva debiutavo su meno prorektoriaus Julijono Urbono instaliacija Airtime.

2015 m.

Vilniaus dailės akademijoje lankėsi Dalai Lama.

Nidos meno kolonija 56-ojoje Venecijos bienalėje pristatė Dainiaus Liškevičiaus projektą Museum.

Nidos meno kolonija kartu su Aalto universitetu (Suomija) pradėjo tarptautinės Doktorantūros mokyklos veiklą.

2014 m.

Vilniaus dailės akademijos rektoriumi išrinktas prof. Audrius Klimas.

Sujungus visas VDA praktinio darbo dirbtuves, įsteigta Meno ir dizaino laboratorija.

2013 m.

Iškilmingai paminėtas Akademijos 220 metų jubiliejus.

Akademinių bendruomenių bendradarbiavimo linkme žengtas svarbus žingsnis įkūrus keturių aukštųjų mokyklų – Vilniaus universiteto, Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Lietuvos sporto universiteto – konsorciumą Unikon.

2012 m.

Kauno fakultetas pažymėjo 90-ąsias Kauno meno mokyklos įkūrimo metines.

VDA įsitraukė į Boras‘o universiteto (Švedija) inicijuotą tarptautinį tarpdisciplininės Architektūros, Tekstilės ir Kostiumo dizaino krypčių Meno doktorantūros projektą ArchInTex.

VDA Muziejus tapo Lietuvos muziejų asociacijos asocijuotu nariu.

2011 m.

Paskirtas laikinasis rektorius prof. Audrius Klimas.

Patvirtintas naujas VDA statutas.

Patvirtinta VDA Dailės ir Dizaino krypčių Meno doktorantūra bei Menotyros (dailėtyros) doktorantūra.

Paminėtas VDA Telšių fakulteto 80-metis.

2010 m.

Patvirtinta nauja VDA struktūra: trys fakultetai Vilniuje ir fakultetai Telšiuose bei Kaune reorganizuoti į Bakalaurų studijų ir Aukštųjų studijų fakultetus.

Atidaryti naujieji Titaniko rūmai, į kuriuos persikėlė Dizaino, Grafinio dizaino, Fotografijos ir medijos meno, Kostiumo dizaino bei UNESCO Kultūros vadybos katedros, VDA Muziejus ir Dizaino inovacijų centras. Ėmė veikti ekspozicinės erdvės Titanikas.

Įsteigta Atviroji VDA dailės, dizaino ir architektūros mokykla.

Atidaryta VDA Nidos meno kolonija.

2009 m.

Lietuvos tūkstantmečio proga VDA Keramikos katedros dėstytojai atkūrė ir sumontavo dalį LDK Valdovų rūmų koklinių krosnių.

Akademijos mokslininkai ir dizaineriai parengė vieną iš trijų Lietuvos tūkstantmečiui skirtų strateginių nacionalinių projektų Baltų menas (Vilnius, Varšuva, Ryga, 2009–2011).

Vilniaus dailės akademijoje vyko pasaulinės aukštųjų meno, dizaino ir medijų-mokyklų organizacijos CUMULUS konferencija.

VDA vyko pirmasis Europos aukštųjų meno mokyklų festivalis Neu Now Vilnius‘09.

2008 m.

VDA tapo pirmąja Lietuvos universitetine mokykla, turinčia visų studijų programų tarptautinę akreditaciją.

2007 m.

Sėkmingai baigtas Nidos praktikų ir poilsio bazės statybų projekto pirmasis etapas.

2006 m.

VDA pirmą kartą dalyvavo tarptautinėje magistro studijų programoje Šiuolaikinės meno praktikos ir sklaida.

Pertvarkyta VDA Dailėtyros instituto struktūra.

2005 m.

Grafikos katedra paminėjo 200 metų gyvavimo jubiliejų.

Veiklą pradėjo Dizaino inovacijų centras.

Meno projektus apgynė pirmieji penki meno aspirantai.

2004 m.

Galutinai patvirtinta nauja VDA struktūra su Vizualiųjų ir taikomųjų menų, Architektūros ir dizaino, Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetais Vilniuje ir Kauno bei Telšių fakultetais.

Patvirtinta pirmoji Vilniaus dailės akademijos Taryba.

VDA rektoriumi išrinktas prof. Adomas Butrimas.

Paminėtas Klaipėdos Vizualiojo dizaino katedros 30-metis.

2003 m.

VDA Kauno dailės institutas tapo VDA Kauno fakultetu.

VDA Telšių dailės skyrius tapo VDA Telšių fakultetu.

Lietuvos Respublikos Seime patvirtinta nauja VDA Statuto redakcija.

2002 m.

Įkurta Meno aspirantūra – trečiosios pakopos universitetinės studijos.

Įkurta VDA Interjero dizaino katedra.

2000 m.

Įkurta UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra.

Įsikūrė Anastazijos ir AntanoTamošaičių galerija Židinys.

1999 m.

VDA rektoriumi perrinktas prof. Arvydas Šaltenis.

Darbą pradėjo VDA Paminklotvarkos katedra.

1998 m.

Įkurtas VDA Telšių dailės skyrius.

1997 m.

Įregistruota Lietuvos studentų dailininkų sąjunga (nuo 2003 m. – Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybė).

VDA įsijungė į Baltijos jūros valstybių aukštųjų dailės mokyklų asociaciją CIRRUS.

Akademiją baigė pirmoji magistrų laida.

Paminėtos Tapybos ir Piešimo katedrų 200-osios įkūrimo metinės.

1996 m.

Įsteigta VDA Fotografijos ir videomeno studija.

1995 m.

Pereita prie trijų studijų pakopų: pirmosios (pagrindinės) – bakalauro, antrosios – magistrantūros ir trečiosios – doktorantūros.

Suteikti pirmieji VDA garbės profesorių vardai Lietuvos dailininkui dizaineriui, dizaino specialybės pradininkui Lietuvoje Feliksui Daukantui, Lietuvos dailininkui, keramikui, lietuviškos keramikos mokyklos kūrėjui Liudvikui Stroliai, Lietuvos skulptoriui, profesoriui Petrui Aleksandravičiui, grafikui, tapytojui, tekstilės dailininkui, Kanados lietuvių veikėjui Antanui Tamošaičiui.

Įsteigta Kultūros ir meno mokslo studijų institucijų asociacija.

Akademiją baigė pirmoji Nepriklausomoje Lietuvoje bakalaurų laida.

Grafikos katedra paminėjo 190-ąsias įkūrimo metines.

VDA pradėjo disponuoti studija La Cite Internationale des Arts Paryžiuje.

1994 m.

Akademijos rektoriumi išrinktas prof. Arvydas Šaltenis.

Įkurtas VDA Dailėtyros institutas.

1993 m.

Architektūros katedra paminėjo 200-ąsias metines.

Darbą pradėjo VDA leidykla.

VDA kartu su Kultūros ir meno institutu įsteigė Dailėtyros doktorantūrą.

1992 m.

Įkurta VDA galerija Akademija.

LR Aukščiausioji Taryba patvirtino VDA statutą.

Dailėtyrininkui Vladui Drėmai suteiktas pirmasis VDA garbės daktaro vardas.

1991 m.

Priimtas VDA statutas.

Įkurtas Kauno dailės institutas.

Nuo Tekstilės katedros atsiskyrė Kostiumo dizaino katedra.