Meno ir dizaino laboratorijos – tai dirbtuvės, kuriose studentams sudarytos sąlygos naudotis bet kuriomis laboratorijomis, jose realizuoti savo kūrybines idėjas, ugdyti praktinius įgūdžius, eksperimentuoti bei atlikti praktinius studijų darbus.