Rinkinys ir ekspozicija

Galerijoje saugomi A. Tamošaičio XX a. 3–4 deš. surinkti XIX–XX a. I p. lietuvių liaudies audinių, juostų ir drabužių rinkiniai, pačių dailininkų sukurti kilimai, gobelenai, tapybos ir grafikos darbai. Galerija turi vertingą meno leidinių biblioteką.
Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai, atspindintys tradicijų tąsą šiuolaikinėje dailėje, lietuvių išeivijos puoselėtus tautiškumo bruožus.


Galerijos istorija

Galeriją įkūrė Lietuvos tekstilės patriarchas, tautodailės rinkėjas ir propaguotojas Antanas Tamošaitis, nusprendęs savo dar XX a. 3–4 dešimtmetyje surinktus liaudies meno rinkinius, asmeninius ir žmonos Anastazijos Tamošaitienės kūrinius, vertingą biblioteką padovanoti Lietuvai. Tokio kultūros centro įkūrimo idėją dailininkas puoselėjo tebegyvendamas Kanadoje. Realios galimybės atsivėrė Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Galerija priklauso Vilniaus dailės akademijai, kurioje 1940–1942 m. A. Tamošaitis dėstė, o 1995 m. jam suteiktas garbės profesoriaus vardas.
Tamošaičiai buvo vieninteliai profesionalūs nepriklausomos Lietuvos tekstilininkai, kūrę kilimus bei dekoratyvinius audinius ir Kaune surengę vieninteles kilimų parodas (1935, 1937, 1938). Aukščiausiais apdovanojimais A. Tamošaičio kilimai ir A. Tamošaitienės sukurti tautiniai drabužiai įvertinti pasaulinėse parodose Paryžiuje (1937) ir Niujorke (1939), tarptautinėje amatų parodoje Berlyne (1938).


Anastazija Mažeikaitė-Tamošaitienė (1910-1991)

Gimė 1910 m. rugsėjo 9 d. Vainute (Tauragės apskr., dab. Šilutės raj.). 
1928-1931 m. mokėsi Moterų dailės darbų mokykloje Kaune. Randarbių įgūdžius tobulino 1937 m. Švedijoje. 1932-1934 m. dirbo Žemės ūkio rūmų audimo ir mezgimo kursų vedėja, 1934-1937 m. - šių rūmų Namų pramonės skyriaus audimo instruktore. 1935 m. kartu su A. Tamošaičiu atidarė audimo dirbtuvę Ąžuolų Būdoje. 1939-1940 m. dirbo „Marginių“ bendrovės Vilniaus skyriaus vedėja, 1940-1942 m. – Kauno taikomosios dailės instituto Dekoratyvinių audinių studijos instruktore. 1945-1946 m. dėstė Tamošaičių įkurtoje Dailės studijoje Glasenbache (Austrija), 1946-1948 m. dirbo audimo instruktore Dailės ir amatų mokykloje Freiburge (Vokietija). 1948 m. Montrealyje, YMCA centre, įsteigė Audimo ir tautinių drabužių studiją. 1977 m. buvo Lietuvių tautodailės instituto Kanadoje steigimo iniciatorė. Išaudė gobelenų, rištinių kilimų, audinių tautiniais raštais, sukūrė tapybos ir grafikos darbų. Išleido knygas Mezgimas (1935), Mūsų rankdarbiai (1935), Namie austi drabužiai (1937), Mergaičių darbeliai (1937). Kartu su A. Tamošaičiu Kanadoje parašė knygas Lithuanian National Costume (Lietuvių tautiniai drabužiai, 1979) ir Lithuanian Sashes (Lietuvių juostos, 1986). Mirė 1991 m. rugpjūčio 28 d. Palaidota Mississaugoje (Kanada), Šv. Jono kapinėse.


Antanas Tamošaitis (1906–2005)

Gimė 1906 m. vasario 15 d. Barzdų k. (Šakių raj.). 1923-1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, baigė grafikos specialybę. 1930-1931 m. lankė M. Dobužinskio studiją. 1929-1932 m. dėstė Kauno meno mokykloje, 1927-1932 m. - Moterų dailės darbų mokykloje, 1928-1933 m. - Lietuvos moterų kultūros draugijos Mergaičių mokytojų seminarijoje, 1928 m. - Lietuvos moterų globos komiteto Amatų mokykloje, 1929-1930 m. - „Pavasario“ suaugusiųjų gimnazijoje. 1931-1940 m. dėstė audimo pagrindus Dotnuvo žemės ūkio akademijoje, 1936-1939 m. - Kauno I valstybinėje amatų mokykloje. 1931-1940 m. dirbo Žemės ūkio rūmuose audimo instruktoriumi ir Namų pramonės skyriaus vedėju. 1926-1939 m. vadovavo ekspedicijoms, rinkusioms lietuvių liaudies meno dirbinius. 1940-1942 m. dirbo Vilniaus dailės akademijos dėstytoju ir Pedagogikos katedros vedėju, 1942-1944 m. - Kauno taikomosios dailės instituto Dekoratyvinių audinių studijos vedėju. 1945-1946 m. dėstė Tamošaičių įkurtoje Dailės studijoje Glasenbache (Austrija), 1946-1948 m. dirbo Dekoratyvinių audinių skyriaus vedėju Dailės ir amatų mokykloje Freiburge (Vokietija). Atvykęs į Montrealį 1949-1950 m. vadovavo YMCA centre veikusiai Meno ir amatų akademijai. Išaudė kilimų, sukūrė tapybos ir grafikos darbų. Sudarė ir redagavo Sodžiaus meno serijos leidinius (1-8 knygos, 1931-1939), išleido knygas Audimas (1933), Austiniai kilimai (1935), Staltiesės (1935). Emigracijoje lietuvių kalba parašė knygą Tautiniai rūbai ir juostų raštai (1968), anglų kalba - Lithuanian Easter Eggs (Lietuvių margučiai, 1982), kartu su A. Tamošaitiene - Lithuanian National Costume (Lietuvių tautiniai drabužiai, 1979) ir Lithuanian Stashes (Lietuvių juostos, 1988). 2000 m. grįžo į Lietuvą.