Laura Motuzaitė „HAIKU3“ (keramika, 2019)

VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokykla pristato interaktyvią, tarpdiciplininę parodą „Psichikos atspaudai“, dėl pandeminės situacijos persikėlusią į naują VDA atvirą galeriją. Parodoje eksponuojami VDA Vilniaus fakulteto Tekstilės dizaino, Keramikos ir Grafikos katedrų studentų, absolventų ir dėstytojų kūriniai. Tai paroda eksperimentas: kūriniams priskirtos kognityvinės užduotys ragina kurti struktūruotą, bet asmenišką patyrimo atspaudą žiūrovo prisiminimuose, jį tyrinėti ir žaisti empatinį žaidimą. Paroda „Psichikos atspaudai“ ir VDA atvira galerija yra projekto „Studentų psichologinio konsultavimo ir emocinės paramos Vilniaus dailės akademijoje plėtra“ dalis.

Parodą sudaro daugiau nei 30 kūrinių, sukurtų dvidešimties su Vilniaus dailės akademija susijusių menininkų, kuriančių įvairiomis technikomis (grafikos, tekstilės, skulptūros, keramikos, tapybos, video, instaliacijų).   

Dalyvaujantys menininkai:
Diana Baužytė, Karina Surpina, Andrej Novikov, Saulė Šmidtaitė, Laura Motuzaitė, Jovita Misevičiūtė, Alberta Saukaitytė, Marija Sučilaitė, Urtė Bakaitė, Justė Kuliešaitė, Paulė Vaitkutė, Kotryna Danytė, Jolanta Sendaitė-Paulauskienė, Marija Žiemytė, Gabrielė Žiogelytė, Augustė Zukaitė, Rasa  Justaitė-Gecevičienė, Marija Marcelionytė-Paliukė, Eglė Ganda-Bogdanienė, Ieva Skauronė.

Parodos atidarymas įvyko spalio 7 d. Paroda įsikūrė Lietuvos dailininkų sąjungoje, Vokiečių g. 4, Vilnius. Ją apžiūrėti galite virtualiai - VDA atviroje galerijoje.

Parodą kuruoja: Nijolė Goštautaitė Midttun, Edita Kavaliauskienė, Rasa Justaitė-Gecevičienė, Marija Marcelionytė-Paliukė, Eglė Ganda-Bogdanienė.

Paroda finansuojama Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.