• Naujienlaiškis
 • Spalio 16 d. kviečiame dalyvauti simpoziume „Meninio ugdymo gerinimas: pedagogų patirtys, tyrimai, kūrybinė raiška“, kurį organizuoja Vilniaus dailės akademijos (VDA) Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla, Lietuvos dailės ugdytojų draugija ir Liepojos universitetas.

  Simpoziumo  esmė – skatinti meninio ugdymo kaitą, aptariant  perspektyvos aktualijas su mokslininkais, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistais, menų ir technologijų mokytojais, dėstytojais, pristatant metodinės veiklos rezultatus, atskleidžiant savo kūrybinės (mokslinės/meninės) veiklos originalumą, savitumą, išskirtinumą, veikiant ypatingomis sąlygomis.

  Probleminės simpoziumo kryptys:

  • Ugdymo naujovės; ugdymas ypatingomis sąlygomis;
  • Į ugdytinį orientuotos ugdymo problemos;
  • Ugdymo turinio ir proceso kokybės analizė;
  • Šiuolaikinės pedagogų kompetencijos ir jų plėtros bei vystymo galimybės;
  • Ugdymo/si aplinkų įvairovė ir prielaidos kaitai;
  • Ugdytojų bendradarbiavimo su tėvais problemos ir lūkesčiai;
  • Šiandieniniai ugdytiniai – kūrybiškai mąstanti ateities karta.

  Simpoziumas vyks Vilniaus dailės akademijoje, Maironio g. 6, Vilnius.

  Dalyvių registracija iki spalio 12 d., pranešimo pavadinimą ar kūrybinio darbo metriką siųsti iki spalio 12 d.

  Kūrybinį darbą paruošti eksponavimui: parengti kortelę su autoriaus vardu, pavarde, kūrinio pavadinimu, išmatavimais, atlikimo technika.

  Simpoziumo kalba: lietuvių, rusų.

  Simpoziumo medžiaga: pranešimų pagrindu parengtus straipsnius, numatoma publikuoti konferencijos mokslo darbų leidinyje. Reikalavimai straipsniams, numatomiems publikuoti  mokslo darbų leidinyje, kuris bus išleistas 2021 m. pirmame ketvirtyje. Reikalavimus straipsniams išsiųsime atskiru dokumentu straipsnių rengėjams.

  Simpoziumo dalyvio registravimo mokestis – 10 Eur.
  Mokestį pervesti iki spalio 15 d.

  Dalyvio anketa ir rekviztai

  Iškilus klausimams kreiptis el. paštu sigita.sauleniene@go.kauko.lt

  Registruotis el.paštu edita.kavaliauskiene@vda.lt