VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokykla kviečia apsilankyti Vilniaus dailės akademijos (VDA) lektorės Aistės Burkės mokinių dailės darbų parodoje „Kubistinės interpretacijos“. 

Parodoje pristatomi 2020 m. sausio-kovo mėn. laisvalaikio dailės kursų mokinių sukurti darbai.

Kubizmas – (pranc. Cubizme , lot. Cubus – kubas), 20 a. Pradžios viena iš labiausiai komplikuotų ir rafinuotų modernistinės dailės srovių. Manoma, kad kubizmas padarė perversmą dailėje, bei jos estetikoje. Nors kubistų paveikslai gali atrodyti abstraktūs ir geometriški, juose yra vaizduojami realūs objektai.

Laisvalaikio dailės kursų metu mėginome susipažinti su šia dailės kryptimi ir ją interpretuoti savaip. Buvo tapomi daiktų pastatymai, juos laužant ir deformuojant, parodant daiktus įvairiais rakursais, nesilaikant perspektyvos dėsnių, plakatiškai derinant spalvas, kruopščiai ištapant guašu. Kuriant kubistinius autoportretus suaugę ir vaikai galėjo visiškai laisvai interpretuoti save, šmaikščiai ir drąsiai keisti savo įvaizdį.

Kubistinės interpretacijos - tai viena iš smagiausių, spalvingiausių ir ryškiausių užduočių.

Dailės užsiėmimų vaikams programos metu yra mokomasi piešimo, tapybos, komponavimo pagrindų. Šiame raidos etape vaikai ir paaugliai toliau tobulina savo piešimo įgūdžius, jau charakterizuoja ir detalizuoja aplinką, mėgina įvesti šešėlius, šviesą, trimačius objektus. Todėl būtent šiuo laikotarpiu yra rekomenduotina suteikti teisingas žinias ir paskatinti toliau kūrybiškai plėtoti savo sumanymus ir idėjas.

Dailės užsiėmimų suaugusiems programą lanko įvairių specialybių žmonės- nuo odontologų, teisininkų iki architektų, medikų... Ši Dailės užsiėmimų programa yra skirta visiems, norintiems išmokti piešti, tapyti, komponuoti. Mokymosi metu yra siekiama padėti įvaldyti piešimo, tapybos ir kt. Technikas, komponavimo ir spalvotyros principus. Gali būti tobulinami jau turimi įgūdžiai.

Paroda veiks nuo birželio 20 d. iki rugsėjo 5 d., darbo dienoms 8.00-18.00 val., VDA Senieji rūmai, 1-o aukšto ekspozicinė erdvė prie 123 aud., Maironio g. 6, Vilnius.