Piešimas ir tapyba

Dėstytojas: doc. Simas Žaltauskas 

Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Parengiamieji kursai skirti numatantiems stoti į grafinio dizaino ir interjero dizaino bakalauro studijų programas. 

Programos tikslai: įgyti tapybos, piešimo ir kompozicijos pagrindus: formos konstravimas (modeliavimas), spalvotyra, asmeninės paletės sudarymas, daiktų dydžiai ir atstumai tarp jų (perspektyva), paveikslo plastinė idėja (kompozicija), daikto medžiagiškumas panaudojant piešimo ir tapybos technikas, akademinio natiurmorto įsisavinimas, greito piešinio konstravimas (eskizavimas), asmeninio kūrybinių darbų aplanko - portfolio - sukūrimas. 

Trumpa programos anotacija

Tapybos kursas skirtas visiems besidomintiems tapyba. Tikslas - suteikti (aukščiau išvardintus) tapybos pagrindus, leidžiančius laikyti tapybos egzaminus, savarankiškai tęsti tapybos studijas, įgyvendinti kūrybinius sumanymus. Pirmų paskaitų metu supažindinama su spalvomis, jų išgavimu, maišymu, panaudojimo galimybėmis. Susipažinus su reikiama technika, siekiama išmokti stebėti motyvą, jį analizuoti. Paskaitų metu nagrinėjami pagrindiniai tapybos žanrai: natiurmortas, autoportretas, portretas, peizažas. 

Mokymo metodai

Kūrybinis darbas, idėja plėtojama savarankiškai (eskizai įvairiuose formatuose: piešinys, fotografija, kompiuterinės medijos), namų darbai, papildomos konsultacijos paskaitų metu. Darbo eigoje yra skiriamas dėmesys kiekvienam asmeniškai. Vėliau aptariami darbai grupėje. Nagrinėjami, aptariami dailininkų tapybos darbai, temos, išraiškos priemonės, pritaikymas mokymosi procese. 

Užsiėmimams reikalingos priemonės

Grafitas, anglis, akvarelė, guašas, akriliniai, aliejiniai dažai. 

Pratybų temos

- įvairių medžiaginių savybių turinčių daiktų tapymas (celofanas, draperijos, medis, stiklas, metalas, daržovės, vaisiai, žmogus, žolė, medžiai ir kt.) natiurmorte, pastatyme, gamtoje;
- natiurmortų tapymas, šviesotamsa, fragmentavimas - dekompozicija, spalvinės kaitos;
- akademinis natiurmortas, eskizavimas;
- savarankiškai nutapytas akademinis natiurmortas, peizažas, portretas. 

Praktinių užduočių temos

- eskizavimas;
- judesys;
- natiurmortas;
- geometrinių formų kompozicijos;
- autoportretas;
- portretas (seno ir jauno žmogaus);
- peizažas. 

Vieta ir laikas 

Parengiamieji kursai vyksta trečiadieniais nuo 17.30 ir trunka 3 ak. val. adresu Daržų g. 18, VDA Klaipėdos fakultete, tiksliau: čia.
Kursų trukmė kiekvienais mokslo metais - nuo rugsėjo mėn. iki birželio mėn.


Doc. Simo Žaltausko kontaktai: simas.zaltauskas@vda.lt , +370684 03078. 

Registracija į piešimo ir tapybos užsiėmimus