Grafinio dizaino kompozicijos pagrindai

Dėstytojas: doc. Rokas Valaitis

Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Programa skirta numatantiems stoti į grafinio dizaino bakalauro studijų programas. Ji orientuota į sėkmingą stojamųjų egzaminų užduočių įvykdymą, asmeninio kūrybinių darbų aplanko - portfolio - parengimą, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įgijimą, padėsiantį sėkmingai pradėti studijas. Mokymosi eigoje teorijai skiriama iki 1/3 laiko, pratyboms ir kontrolinių užduočių vykdymui 2/3 laiko. Kiekvieną savaitę skiriamos namų darbų užduotys.  

Trumpa programos anotacija

Užsiėmimų metu teorinėse paskaitose pateikiami  profesionalios akademinės dailės, dizaino  pavyzdžiai. Suformuluojamos nesudėtingos komponavimo užduotys nagrinėjamų temų kontekste. Praktinių užsiėmimų metu skatinama kompozicinių sprendimų meninė raiška. Konsultuojamos savarankiškai atliktų  darbų užduotys ir testai.

Mokymo metodai

Teorinės paskaitos, praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, diskusija. Tobulinami piešimo, štrichavimo ir tušavimo įgūdžiai. Supažindinama  su perspektyvos pagrindais. Teikiamos užduotys namų darbams. Padedama būsimiems studentams paruošti portfolio – kūrybinių darbų aplanką. 

Užsiėmimams reikalingos priemonės

A4, A3 formato baltas popierius, įvairaus kietumo paprasti pieštukai, spalvoti pieštukai, spalvotas popierius, juodi markeriai, tušas, teptukas, plunksnos. 

Vieta ir laikas 

Parengiamieji kursai vyksta trečiadieniais nuo 17.30 val. ir trunka 3 ak. val. adresu Daržų g. 18, VDA Klaipėdos fakultete, tiksliau: čia.
Kursų trukmė kiekvienais mokslo metais - nuo rugsėjo mėn. iki birželio mėn. 


Doc. Roko Valaičio kontaktai: rokas.valaitis@vda.lt, tel. +370678 38047. 

Registracija į grafinio dizaino kompozicijos pagrindus