• Naujienlaiškis
 • T e k s t i l ė s  p r o g r a m a


  Dėstytoja:

  doc. Danutė Valentaitė


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Programos tikslas – parengti kursų lankytoją stojamiesiems egzaminams į Taikomosios tekstilės studijų programą. Suteikti teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių, padedančių atlikti kompozicijos užduotis. Supažindinti su kompozicijos esme, jos sandara ir lavinti gebėjimą praktiškai atlikti kompozicijos užduotis naudojant įvairias raiškos priemones ir atlikimo būdus.
  Studijuojantieji išklausę šį kursą gebės pritaikyti pagrindines teorines kompozicijos žinias sprendžiant kompozicijos užduotis. Susipažins su įvairiais vizualines raiškos būdais, su grafinių ir tapybinių priemonių ypatybėmis ir gebės jas praktiškai pritaikyti atliekant kompozicijos pratybas.

  Trumpa programos anotacija

  Ši programa skirta teorinių bei praktinių kompozicijos pagrindų įsisavinimui. Suteikiamos žinios apie pagrindines kompozicijos rūšis, dėsnius, sandaros elementus ir jų komponavimo principus. Suteikiamos žinios apie įvairias vizualinės raiškos priemones, ir mokoma jas taikyti kompozicijų kūrimui. Atliekamos praktinės grafinės užduotys plokštumoje pritaikant pagrindinius komponavimo principus. Atliekamos praktinės komponavimo plokštumoje užduotys, naudojant spalvinę išraišką.

  Mokymo metodai

  Teorinės paskaitos, praktiniai užsiėmimai, pratybos, savarankiški darbai, atliktų darbų analizė.