P i e š i m o  p r o g r a m a


Dėstytojai:

lekt. Donatas Inis
lekt. Justinas Krasuckas
lekt. Darius Rakauskas


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Formuoti piešimo pagrindus, atskleisti piešimo galimybes ir specifiką, įtvirtinti būtinas žinias ir įgūdžius, ugdyti gebėjimą naudoti įvairius piešimo būdus, metodus, priemones, medžiagas ir technikas.

Trumpa programos anotacija

Šiame kurse formuojami piešimo pagrindai - susipažįstama su piešinio komponavimo, sustatymo ir modeliavimo principais ir taisyklėmis, perspektyvos taisyklėmis ir jos perteikimo specifika. Piešiant trimačius objektus (nuo geometrinių formų iki žmogaus figūros) ugdomas erdvinis suvokimas, formos pajauta, lavinamas gebėjimas mąstyti vaizdiniais, perteikti bendrąją formą ir detalę, medžiagiškumą ir piešiamo objekto charakteristiką, bendrąjį ir individualų charakterį. Susipažįstama ir išbandomi įvairūs piešimo būdai, medžiagos, technikos ir priemonės, piešimo rūšys – studijinis ilgalaikis, trumpalaikis, eskizas ir mintinas piešinys. Trumpalaikio piešinio ir eskizavimo dėka ieškoma individualios grafinės raiškos, formuojama savita piešinio stilistika, skatinamas bei ugdomas kūrybiškumas. Studijuojant žmogų įgyjamos pirminės žmogaus anatomijos žinios, formuojami figūros ir jos dalių sustatymo, judesio bei charakterio perteikimo bei modeliavimo įvairiomis piešimo priemonėmis įgūdžiai, suvokiama konstrukcinė plastinė sandara. Piešiant interjerą ir eksterjerą susipažįstama su architektūrinio piešinio specifika, įtvirtinamas perspektyvos suvokimas, proporcijų, erdvės ir planų perteikimo bazinės žinios.

Mokymo metodai

Praktiniai užsiėmimai:
Geometrinių formų, daiktų ir daiktinių pastatymų piešimas; anatominio piešimo, gipsinės galvos ir jos detalių piešimas; žmogaus (portreto, portreto su rankomis ir figūros), sudėtingų erdvinių - apimtinių objektų bei interjero ir eksterjero piešimas.
Teoriniai užsiėmimai:
Supažindinimas su istorine piešimo raida ir piešimo plastiniais metodais.

Užsiėmimas reikalingos priemonės

Grafito pieštukai (H, HB, 2B, 4B), minkštas trintukas KOOH-I-NOOR, vatmano popierius A2 formato, drožtukas, keli A4 formato popieriaus lapai.