G r a f i n i o  d i z a i n o  i r  d i z a i n o  k o m p o z i c i j a


Dėstytojas:

doc. Andrejus Repovas
lekt. Julius Guzaitis


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Supažindinti su pagrindinėmis kompozicijos ir spalvotyros sąvokomis, kompozicijos harmonizavimo būdais ir priemonėmis, ypatingą dėmesį skiriant pasiruošimui stojamiesiems egzaminams į VDA dizaino krypties bakalauro studijų programas.

Studijuojantieji išklausę šį kursą gebės: suvokti ir praktiškai taikyti pagrindinius kompozicijos dėsningumus kuriant pageidaujamo vizualinio-emocinio poveikio kompozicijas; suprasti ir taikyti kompozicijoje naudojamus terminus; suprasti pagrindines spalvų charakteristikas ir spalvos vizualinį bei emocinį poveikį; pagrįstai ir tikslingai naudoti spalvą kuriant pageidaujamos nuotaikos kompozicijas; pagrįstai ir tikslingai naudoti tipografikos (šrifto) elementus kuriant pageidaujamos nuotaikos kompozicijas; suformuoti savo asmeninių darbų portfolio, klasifikuoti darbus, apipavidalinti juos.

Trumpa programos anotacija

Grafinio dizaino ir Dizaino kompozicijos pagrindų kursas skirtas suvokti įvairių kompozicijų prasmę, turinį ir paskirtį. Praktinių užsiėmimų metu nuosekliai įsisavinami kompozicijos sudarymo principai, aptariami psichologiniai kompozicijos suvokimo dėsningumai ir kompozicinės nuotaikos kūrimo metodai. Išmokstama įvairiapusiškai modeliuoti ir harmonizuoti kompozicijas, atsižvelgiant į pageidaujamą kompozicijos vizualinį ir emocinį poveikį. Kurso metu atliekamos užduotys susietos su kompozicijos sudarymo principais, tikslingumu, atskirų elementų ir visumos santykiais. Kompozicijos kursų metu taip pat įsisavinami tipografikos ir klasikinės spalvotyros pagrindai: susipažįstama su pagrindinėmis spalvų charakteristikomis, emociniu poveikiu, spalvos paskirtimi kompozicijoje, tipografikos elementų (šrifto) naudojimo dėsningumais. Antroje kursų dalyje lavinami erdvinės kompozicijos gebėjimai, susipažįstama su eskizavimo technika bei maketavimo pagrindais ir procesu.

Mokymo metodai

Praktiniai užsiėmimai, teorinės paskaitos, savarankiškas namų darbas, vaizdinės medžiagos ir pavyzdžių nagrinėjimas.

Užsiėmimas reikalingos priemonės

A4 formato popierius akvarelei, įvairaus kietumo paprasti pieštukai, spalvoti pieštukai, juodas rapidografas, juodi ir spalvoti eskizavimo markeriai, tušas, akvarelė, guašas arba akriliniai dažai (konkrečias priemones nurodys dėstytojas).