• Naujienlaiškis
 • G r a f i n i o  d i z a i n o  k o m p o z i c i j o s  p a g r i n d a i


  Dėstytojas:

  lekt. Andrejus Repovas


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Pagrindiniai kurso tikslai: supažindinti su pagrindinėmis dvimatės kompozicijos ir spalvotyros sąvokomis, kompozicijos harmonizavimo būdais ir priemonėmis, ypatingą dėmesį skiriant pasiruošimui kompozicijos stojamajam egzaminui į VDA Grafinio dizaino bakalauro studijų programą.
  Studijuojantieji išklausę šį kursą turi gebėti/gebės: suvokti ir praktiškai taikyti pagrindinius dvimatės kompozicijos dėsningumus kuriant pageidaujamo vizualinio-emocinio poveikio kompozicijas; suprasti ir taikyti kompozicijoje naudojamus terminus; suprasti pagrindines spalvų charakteristikas ir spalvos vizualinį bei emocinį poveikį; pagrįstai ir tikslingai naudoti spalvą kuriant pageidaujamos nuotaikos dvimates kompozicijas; pagrįstai ir tikslingai naudoti tipografikos (šrifto) elementus kuriant pageidaujamos nuotaikos dvimates kompozicijas.

  Trumpa programos anotacija

  Grafinio dizaino kompozicijos pagrindų kursas skirtas suvokti dvimatės kompozicijos prasmę, turinį ir paskirtį. Praktinių užsiėmimų metu nuosekliai įsisavinami kompozicijos sudarymo principai, aptariami psichologiniai kompozicijos suvokimo dėsningumai ir kompozicinės nuotaikos kūrimo metodai. Išmokstama įvairiapusiškai modeliuoti ir harmonizuoti dvimates kompozicijas, atsižvelgiant į pageidaujamą kompozicijos vizualinį ir emocinį poveikį. Kurso metu atliekamos užduotys susietos su kompozicijos sudarymo principais, tikslingumu, atskirų elementų ir visumos santykiais. Kompozicijos kursų metu taip pat įsisavinami tipografikos ir klasikinės spalvotyros pagrindai: susipažįstama su pagrindinėmis spalvų charakteristikomis, emociniu poveikių, spalvos paskirtimi kompozicijoje, tipografikos elementų (šrifto) struktūra.

  Mokymo metodai

  Praktiniai užsiėmimai, teorinės paskaitos, savarankiškas namų darbas, vaizdinės medžiagos ir pavyzdžių nagrinėjimas.