Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

G r a f i k o s  k o m p o z i c i j o s  p r o g r a m a


Dėstytojai:

prof. Rolandas Rimkūnas
doc. Vaidas Naginionis
doc. Aurimas Švedas


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Programa skirta ketinantiems studijuoti Taikomosios grafikos bakalauro studijų programą bei norintiems paruošti darbų aplanką (portfolio), kurį reikės pateikti stojamųjų egzaminų metu. Individualių susitikimų metu suteikiamos konsultacijos padėsiančios konkurencingam darbų aplanko parengimui.

Trumpa programos anotacija

Siekiant parengti tinkamą portfolio analizuojami stojančiojo pateikiami darbai. Aptariant bendrąsias kompozicijos žinias, reikalingas norint suvokti vaizduojamuosius bei taikomuosius menus, diskutuojama apie savęs pristatymo galimybes. Aptariamas tinkamų/ reprezentatyvių darbų parinkimas bei pateikimas. Esant pageidavimui, sudaromas individualus tobulinimosi planas, kuriuo remiantis galima tinkamai paruošti konkurencingą darbų aplanką.

Mokymo metodai

Individualios konsultacijos, darbų aptarimas, savarankiškas darbas.