K o m p o z i c i j o s  p a g r i n d a i


Dėstytoja - lekt. Kristina Ancutaitė


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Programos tikslai - supažindinti besidominčius daile, dizainu ir architektūra su komponavimo principais. Išmokti atlikti nesudėtingas kompozicijas pratybų metu, naudojant skirtingas grafinio atlikimo priemones.
Studijuojantieji išklausę šį kursą turi gebėti/gebės: suvokti architektūros, dizaino ir dailės studijų universitetinėse mokyklose esmę; savarankiškai  spręsti  nesudėtingas  meninės kompozicijos užduotis; spibūdinti vizualinės raiškos priemones, leidžiančias  atlikti su kompozicija susijusias užduotis; susieti bendruosius architektūros, dizaino ir dailės kūrinių komponavimo principus.

Trumpa programos anotacija

Užsiėmimų metu teorinėse paskaitose pateikiami  profesionalios akademinės dailės, dizaino  ir šiuolaikinės architektūros pavyzdžiai. Suformuluojamos nesudėtingos komponavimo užduotys nagrinėjamų temų kontekste. Praktinių užsiėmimų metu skatinama kompozicinių sprendimų meninė raiška. Konsultuojamos savarankiškai atliktų  darbų užduotys ir testai.

Mokymo metodai

Teorinės paskaitos, praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, diskusija.

Užsiėmimas reikalingos priemonės

A4, A3 formato baltas popierius, įvairaus kietumo paprasti pieštukai, spalvoti pieštukai, spalvotas popierius, juodas rapidografas, juodi markeriai, tušas, teptukas, plunksnos ir gera nuotaika:)