• Naujienlaiškis
 • A r c h i t e k t ū r o s   i r   i n t e r j e r o  d i z a i n o  p r o g r a m a


  Dėstytojai:

  lekt. Mindaugas Butvila


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Pagrindiniai kurso tikslai - supažindinti su mus supančios architektūrinės aplinkos suprastais formavimo principais ir kompozicijos galimybėmis kurti emocijas, funkcines situacijas bei išreikšti idėją, mintį.
  Studijuojantieji išklausę šį kursą supras architektūros, kaip mokslo srities, ribas; gebės kūrybiškai perteikti dvimačių ir trimačių objektų kompozicijas; išmoks suprasti ir kurti nesudėtingas projektuojamas aplinkos situacijas, jų funkciją ir perteikimo (užrašymo) būdus. 

  Trumpa programos anotacija

  Teorinių paskaitų metu klausytojai susipažįsta su dvimatės kompozicijos galimybėmis išreikšti įvairias emocijas, naudojant liniją, geometrines formas bei šviesotamsą. Mokosi teisingai užrašyti įvairias architektūrines funkcines situacijas, jas komponuoti duotame lauke bei perteikti trimačiu piešiniu.

  Mokymo metodai

  Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.