A r c h i t e k t ū r o s   i r   i n t e r j e r o  d i z a i n o  
k o m p o z i c i j a


Dėstytojai:

lekt. Mindaugas Butvila


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Pagrindiniai kurso tikslai - supažindinti su mus supančios architektūrinės aplinkos suprastais formavimo principais ir kompozicijos galimybėmis kurti emocijas, funkcines situacijas bei išreikšti idėją, mintį.
Studijuojantieji išklausę šį kursą supras architektūros, kaip mokslo srities, ribas; gebės kūrybiškai perteikti dvimačių ir trimačių objektų kompozicijas; išmoks suprasti ir kurti nesudėtingas projektuojamas aplinkos situacijas, jų funkciją ir perteikimo (užrašymo) būdus. 

Trumpa programos anotacija

Teorinių paskaitų metu klausytojai susipažįsta su dvimatės kompozicijos galimybėmis išreikšti įvairias emocijas, naudojant liniją, geometrines formas bei šviesotamsą. Mokosi teisingai užrašyti įvairias architektūrines funkcines situacijas, jas komponuoti duotame lauke bei perteikti trimačiu piešiniu.

Mokymo metodai

Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.

Užsiėmimas reikalingos priemonės

Grafitiniai skirtingų kietumų pieštukai, trintukas.