D a i l ė s  t e r a p i j a


 


Programos tikslai 

Suteikti dalyviams žinių ir praktinių įgūdžių savęs pažinimui ir saviraiškai, per dailės terapiją, susipažįstant su dailės terapijos metodais,  emocinės išveikos būdais, dailės priemonėmis ir jų galimybėmis, sveikatinime ir raiškoje. . 

Trumpa programos anotacija

Kursuose dalyviai galės:
1. Plačiau sužinoti apie dailės terapiją istoriniame ir dabarties kontekste, bei jos galimybes saviraiškai, sveikatinimui, kūrybiškumui, asmens augimui bei tobulėjimui.
2. Apie dailės terapijos galimybes įveikiant krizes, psichosocialinius sunkumus,  kaip pagrindinę ar kmpleksinę priemonę tarpe kitų pagalbos būdų.
3. Dalyviai gilins savo savivoką ir palaikančius, bendradarbiaujančius ryšius  grupėje.
4. Grupės sąveikoje gebės giliau pažinti ir suprasti save bei kitus.
5. Išmoks naudoti skirtingas dailės priemones, susipažins su skirtingomis jų raiškos galimybėmis.
6. Dailės terapijos procese turės galimybę pamatyti, atrasti ir įgalinti savo kūrybinius, psichoemocinius resursus, potencialą.

Mokymo metodai

Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, dailės terapijos metodai, meno terapijos pratimai, vizualizacija, interpretacijos, reflektavimas grupėje.

Kursų trukmė

10 užsiėmimai po 3 akad.val.

Užsiėmimas reikalingos priemonės

Įvairios dailės priemonės: tempera, akvarelė, pastelė, vaškinės ir aliejinės kreidelės, anglis, molis, popierius, teptukai, pieštukai, etc.

* užsiėmimai vyks susidarius ne mažiau nei 5 asmenų grupei.