M i š r i ų j ų  t e c h n o l o g i j ų  j u v e l y r i k a  (pažengusiems) 


Dėstytojai:

lekt. Eglė Bacevičiūtė


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai 

Siekiama tobulinti technologinius įgūdžius, įsisavinti naujas žinias. Kurso dalyviai turi sukurti kolekciją, kurią bendromis jėgomis įgyvendinsime.
Išklausęs mokymo programą dalyvis geės: eskizuoti, rinkti medžiagą, ją analizuoti, jungti skirtingas technologijas, spręsti sudėtingas technines problemas, sukurti vientisą kolekciją, pristatyti ją viešai.

Trumpa programos anotacija

Į pažengusiųjų grupę renkasi tie, kurie jau yra įgiję pagrindines žinias apie darbą su spalvotaisiais ir tauriaisiais metalais. Šiuose kursuose yra pildomos žinios apie technologijas ir dirbama su kiekvieno kursų dalyvio kuriamu projektu. Siekiama įsijausti į kūrybą ir įgyvendinti sukurtą kolekciją, kurią būtų galima pristatyti viešai. Toks kursų pobūdis padeda ne tik užtvirtinti turimus technologinius pagrindus, įgyti naujų, bet su dėstytojo palaikymu ieškoma savito braižo, padedama treniruoti technologinį mąstymą, sprendžiant iškilusias atlikimo problemas. 

Mokymo metodai

Teorinė dalis pateikiama su vizualia medžiaga ir praktinėmis demonstracijomis. Teorinė dalis yra nuolat primenama darbo procese. Daug laiko skiriama idėjos vystymui, eskizavimui, darbo eigos aptarimui. Darbas vyksta su kiekvienu individualiai. Taupant dalyvių laiką, skatinama dirbti ne tik kursų metu.

Kursų trukmė

12 užsiėmimų, po 8 akademines valandas.

* grupės dydis 4-5 žmonės.