Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

S t i k l o  i r  m e t a l o  j u v e l y r i k a  (pažengusiems) 


Dėstytojai:

lekt. Eglė Bacevičiūtė
 

Programos tikslai ir numatomi gebėjimai 

Siekiama tobulinti technologinius įgūdžius, įsisavinti naujas. Kurso dalyviai turi sukurti kolekciją, kurią bendromis jėgomis įgyvendinsime. Taip pat vienas iš tikslų – skatinti įtraukti į kūrybą ir netradicines medžiagas.
Baigęs/išklausęs mokymo programą dalyvis turi žinoti/gebėti: eskizuoti, rinkti medžiagą, ją analizuoti, jungti skirtingas technologijas, spręsti sudėtingas technines problemas, sukurti vientisą kolekciją, pristatyti ją viešai.

Trumpa programos anotacija

Į pažengusiųjų grupę renkasi tie, kurie jau yra įgiję pagrindines žinias apie darbą su spalvotaisiais ir tauriaisiais metalais. Šiuose kursuose yra pildomos žinios apie technologijas ir dirbama su kiekvieno kursų dalyvio kuriamu projektu. Siekiama įsijausti į kūrybą ir įgyvendinti sukurtą kolekciją, kurią būtų galima pristatyti viešai. Yra skatinama mišri technologija – neapsiriboti vien metalu, tačiau įtraukti ir netradicines medžiagas, kaip stiklas, porcelianas ir pan. Taip siekiama išlaisvinti kūrybinį mąstymą ir įgusti spręsti kilusias technines problemas.

Mokymo metodai

Teorinė dalis pateikiama su vizualia medžiaga ir praktinėmis demonstracijomis. Teorinė dalis yra nuolat primenama darbo procese. Daug laiko skiriama idėjos vystymui, eskizavimui, darbo eigos aptarimui. Darbas vyksta su kiekvienu individualiai. Taupant dalyvių laiką, skatinama dirbti ne tik kursų metu.

Kursų trukmė

12 užsiėmimų, po 8 akademines valandas.

* grupės dydis 4-5 žmonės.