• Naujienlaiškis
 • S t i k l o  i r  m e t a l o  j u v e l y r i k a  (pradedantiesiems)


  Dėstytojai:

  lekt. Eglė Bacevičiūtė


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Suteikti visas būtinas žinias apie pagrindines juvelyrikoje naudojamas operacijas teoriniam ir praktiniam lygmenyje. Padėti projektuoti juvelyrinius darbus. Taip pat bendrai supažindinti su stiklo technologija ir jos galimybėmis jungtis su metalu.
  Baigęs/išklausęs mokymo programą dalyvis turi žinoti/gebėti: teisingai atlikti visas pagrindines metalo apdirbimo operacijas; dirbti laikantis saugos reikalavimų; tolesniam tobulėjimui mokėti kryptingai susidaryti asmeninį planą ir perteikti savo mintis popieriaus lape.

  Trumpa programos anotacija

  Šio dalyko kurse pagrindinis dėmesys skiriamas bendriems įgūdžiams ir suvokimui įgyti dirbant su spalvotaisiais ir tauriaisiais metalais. Taip pat supažindinama su stiklo galimybėmis – tai yra kaip įžanga į mišrių technologijų galimybes jungiant metalą su netradicinėmis medžiagomis. Pradedame eskizuoti ir analizuoti kilusias idėjas, spręsti technines užduotis.

  Mokymo metodai

  Teorinė dalis pateikiama su vizualia medžiaga ir praktinėmis demonstracijomis. Teorinė dalis yra nuolat primenama darbo procese. Susipažinus su pagrindinėmis darbo su metalu operacijomis bei sauga, pradedama dirbti eskizų ir praktiniame lygmenyje su asmeninėmis idėjomis. Kursų metu dažnai vyksta įdomios diskusijos, dalijimasi patirtimi ir žiniomis.

  Kursų trukmė

  12 užsiėmimų, po 5 akademines valandas.

  * grupės dydis 4-5 žmonės.