M i š r i ų j ų  t e c h n o l o g i j ų  j u v e l y r i k a (pradedantiesiems)


Dėstytojai:

lekt. Eglė Bacevičiūtė


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Suteikti visas būtinas žinias apie pagrindines juvelyrikoje naudojamas operacijas teoriniam ir praktiniam lygmenyje. Padėti projektuoti juvelyrinius darbus. Baigęs/išklausęs mokymo programą dalyvis turi žinoti/gebėti: teisingai atlikti visas pagrindines metalo apdirbimo operacijas; dirbti laikantis saugos reikalavimų; tolesniam tobulėjimui mokėti kryptingai susidaryti asmeninį planą ir perteikti savo mintis popieriaus lape.

Trumpa programos anotacija

Šio dalyko kurse pagrindinis dėmesys skiriamas bendriems įgūdžiams ir suvokimui įgyti dirbant su spalvotaisiais ir tauriaisiais metalais. Pradedame eskizuoti ir analizuoti kilusias idėjas, spręsti technines užduotis. Dirbti pradedame su variu ir žalvariu, o įsidrąsinus, dalyviai turi galimybę pradėti mokytis dirbti su sidabru. Jei yra noras, galima įtraukti į procesą ir netradicines medžiagas, kaip porcelianas, stiklas, medis ir pan. 

Mokymo metodai

Teorinė dalis pateikiama su vizualia medžiaga ir praktinėmis demonstracijomis. Teorinė dalis yra nuolat primenama darbo procese. Susipažinus su pagrindinėmis darbo su metalu operacijomis bei sauga, pradedama dirbti eskizų ir praktiniame lygmenyje su asmeninėmis idėjomis. Kursų metu dažnai vyksta įdomios diskusijos, dalijimasi patirtimi ir žiniomis.

Kursų trukmė

12 užsiėmimų, po 5 akademines valandas.

* grupės dydis 4-5 žmonės.