• Naujienlaiškis
 • Renkama nauja grupė!

  M o l i o  ž i e d i m o  i r   l i p d y m o  p r o g r a m a


  Dėstytoja - Ieva Bertašiūtė- Grosbaha


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Supažindinti su pagrindinėmis darbo su moliu technikomis – žiedimu ir lipdymu. Suformuoti pradinius gebėjimus išpildyti savo kūrybines idėjas pasinaudojant viena/abejomis technikomis.
  Studijuojantieji išklausę šį kursą turi gebėti/gebės: savarankiškai susiprojektuoti norimą indą, savo idėją išpildyti medžiagoje, skirtingomis technikomis apdirbti gaminio paviršių, laikantis saugumo reikalavimų, jį išdegti, nusiglazūruoti, bei dekoruoti.

  Trumpa programos anotacija

  Kurse pagrindinis dėmesys skiriamas supažindinimui su skirtingomis molio medžiagos formavimo technikomis. Formuojami bendrieji įgūdžiai, reikalingi darbui su šia medžiaga. Susipažįstama (praktiškai ir teoriškai) su visais procesais kelyje nuo molio iki naudojimui tinkamo objekto (gaminio).

  Mokymo metodai

  Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.

  Reikalingos priemonės 

  Prijuostė.

  * kursai vyks susidarius ne mažiau nei 4 asmenų grupei.