M o l i o  ž i e d i m o  i r  l i p d y m o  k u r s a i
 

Dėstytojai: 

Doc. Remigijus Sederevičius


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Supažindinti su pagrindinėmis darbo su moliu technikomis – žiedimu ir lipdymu. Suformuoti pradinius gebėjimus išpildyti savo kūrybines idėjas pasinaudojant viena/abejomis technikomis.
Studijuojantieji išklausę šį kursą turi gebėti/gebės: savarankiškai susiprojektuoti norimą indą, savo idėją išpildyti medžiagoje, skirtingomis technikomis apdirbti gaminio paviršių, laikantis saugumo reikalavimų, jį išdegti, nusiglazūruoti, bei dekoruoti.

Trumpa programos anotacija

Kurse pagrindinis dėmesys skiriamas supažindinimui su skirtingomis molio medžiagos formavimo technikomis. Formuojami bendrieji įgūdžiai, reikalingi darbui su šia medžiaga. Susipažįstama (praktiškai ir teoriškai) su visais procesais kelyje nuo molio iki naudojimui tinkamo objekto (gaminio).

Mokymo metodai

Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.

Reikalingos priemonės 

Prijuostė.

* kursai vyks susidarius ne mažiau nei 4 asmenų grupei.