• Naujienlaiškis
 • M e n o  i s t o r i j o s  p a g r i n d a i (nuo priešistorinių laikų iki 19 a.)


  Dėstytoja:

  lekt. Rima Čiginskienė


  Programos tikslai 

  Suteikti meno istorijos pažinimo pagrindus, aprėpiant ryškiausias meno epochas bei raidos tarpsnius.

  Trumpa programos anotacija

  Paskaitų ciklas skirtas plataus rato klausytojams, pradedantiems domėtis visuotine meno istorija. Jame glaustai supažindinama tik su pagrindinėmis meno epochomis, stiliais ir kryptimis nuo priešistorinių laikų iki 19 a. (nepretenduojama į detalią, chronologiškai ir geografiškai išbaigtą meno procesų apžvalgą).
  Lengvai suprantama profesine kalba atskleidžiama meno istorijos laikotarpių specifika -  architektūros ir dailės stilistinė esmė.  

  Mokymo metodai

  Gausiai iliustruotos teorinės paskaitos.

  Kursų trukmė

  8 užsiėmimai po 2 akad.val.

  * užsiėmimai vyks susidarius ne mažiau nei 5 asmenų grupei.