K l a s i k i n i o  r e a l i z m o  a t e l j ė
(piešimas su pozuotoju)


Dėstytojas:

lekt. Donatas Inis


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Pagrindiniai kurso tikslai - aukštas meistriškumo lygis, giluminis supratimas apie žmogaus figūros piešimo konstruktyvumą, perspektyvą, formos modeliavimą ir komponavimą. Studijuojantieji išklausę šį kursą įgys gilumines žinias apie realistinio žmogaus figūros piešimo amatą, supras erdvinį, konstrukcinį ir anatominį piešimą, galės tinkamai imtis savarankiškos meninės veiklos.

Trumpa programos anotacija

Piešimas su pozuotoju, tai fundamentali kiekvienos vizualiųjų menų srities mokymosi dalis, lavinanti nepaprastai platų įgūdžių sprektrą. Remiantis geriausiais dailės istorijos pavyzdžiais, kryptingai siekiama meistrystės ir supratimo. Užduotys parengtos nuosekliai, idant nebūtų praleidžiami tobulėjimui svarbūs etapai. Kursas skirtas visiems  piešimo ir tapybos pagrindus turintiems žmonėms.

Mokymo metodai

Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.

Užsiėmimas reikalingos priemonės

Priemones piešimui duodame. Priemonės tapybai - dažai ir teptukai (konkrečios priemonės derinamos su užsiėmimus vedančiu dėstytoju).