J u d a n t i   g r a f i k a   (a n i m a c i j a)


Dėstytojas - Vytis Kaziliūnas


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Pagrindiniai tikslai:
o Suformuoti teorinius ir praktinius animacijos pagrindus; 
o Lavinti judesio dinamikos supratimą ir įgūdžius;
o Gebėti savarankiškai reikšti judančios grafikos idėjas.

Baigęs/išklausęs mokymo programą dalyvis turi žinoti/gebėti:
Pasiruošti priemones animacijų kūrimui;
o Gebės taikyti animacijos principus, manipuliuoti judesių dinamika; 
Gebės kurti trimačius objektus, manipuliuoti šviesa, objektų medžiagiškumu; 
Gebės savarankiškai dirbti Adobe After Effects ir Maxon Cinema 4D programomis; 
Gebės savarankiškai įgyvendinti judančios grafikos projektus.

Trumpa programos anotacija

Programa skirta visiems norintiems suprasti ir išmokti šiuolaikinės animacijos kūrybos metodus ir procesą. Dvimatė ir trimatė judanti grafika, tapo  neatskiriama dalimi nuo socialinės komunikacijos, reklamos, pramogų, kino industrijos, virtualios, papildytos realybės ir vartotojų patirties dizaino.
Baigią šią programą studentai mokės įgyvendinti animacinius projektus: asmenines animacines idėjas, aiškinamuosius filmukus, logotipų animacijas, gebės kurti trimačius modelius, juos animuoti ir paruošti peržiūroms.
Renkantiesiems šį kursą studentams rekomenduotina turėti bazines grafikos dizaino, Adobe Illustrator ir Adobe Photoshop žinias.

Mokymo metodai

Judančios grafikos (animacijos) kursas paremtas praktiniu mokymu: teorija įsisavinama namuose, paskaitoje aptariama ir užtvirtinama atliekant praktines užduotis. Paskaitų metu teikiamos individualios praktinių darbų konsultacijos, leidžia atskleisti kiekvieno studento stipriąsias savybes. Iškilus klausimams paskaitų metu vyksta atviros diskusijos.

Užsiėmimas reikalingos priemonės

Kursų dalyvis turėtų turėti asmeninį (nešiojamą) kompiuterį su paruošta naudojimui Adobe Creative Cloud programine įranga (Photoshop, Illustrator, After Effects, Media Encoder) ir Maxon Cinema 4D programa.
Kursai skirti pradedantiesiems, tačiau rekomenduotina turėti grafinio dizaino praktikos.

* užsiėmimai vyks susidarius ne mažesnei nei 5 asmenų grupei.